Tjejlunch

Vår satsning på att lyfta frågeställningen – kvinnor inom industrin, kvinnliga ingenjörer och hur vi får ett ökat intresse från kvinnor att söka sig till mer teknikinriktade utbildningar – är även något som vi stöttar och kommer att vara med och utveckla vidare inför 2018.

 

Mer information om utformningen av dagen kommer under 2017.