Young Woman Inspiration

Den 11 oktober på Scanautomatic och ProcessTeknik.

Den 11 oktober på Scanautomatic och ProcessTeknik.

Young Women Inspiration är en lunch för inspirera unga tjejer att välja en framtid inom teknikbranschen. Genom att inspirera och skapa möten mellan unga tjejer och kvinnliga yrkesverksamma som visar på roliga och spännande yrken, hoppas vi på att få en större balans mellan kvinnor och män inom tekniska yrken.

Målgruppen är tjejer i årskurs 9. Lunchen anordnas, för femte gången, den 11 oktober på Scanautomatic och ProcessTeknik. Lunchen inleds med presentationer av fyra tjejer som idag arbetar med tekniska yrken. Med på lunchen finns också fler representanter från arbetslivet och studenter från Chalmers.

Mellan presentationerna finns möjlighet till dialog och frågor. Efter lunchen genomförs en rundvandring på mässan, där deltagarna får möta olika företag som berättar om vilka karriärmöjligheter det finns hos just dem.

Lunchen sponsras av Svensk Automation och arrangeras av Svenska Mässan tillsammans med Göteborgs Tekniska College, Volvo Cars, SKF Tekniska gymnasium och Chalmers tekniska högskola.