Tillsammans för en hållbar industri

6–8 oktober 2020 | Svenska Mässan, Göteborg

6–8 oktober 2020 | Svenska Mässan, Göteborg

Scanautomatic har etablerat sig som den självklara mässan för svensk industri när det gäller digitalisering, ny teknik, nya affärer och kunskapsöverföring. Det är här framtidens komponenter och automatiseringslösningar presenteras som kan göra din verksamhet mer konkurrenskraftig.

Utmaningarna för industrin förändras dock hela tiden och vi vill nu ännu tydligare bli en ledande mötesplats för omvärldsanalys och kunskapsförmedling. Vi vill helt enkelt förstärka vår roll som kunskapsdelare, där vi lär av varandra genom att visa konkreta exempel på smarta lösningar. Den största utmaningen idag för den svenska industrin är omställningen till en hållbar industri som kan möta framtidens miljökrav. För att vara konkurrenskraftig på en global marknad är det samtidigt nödvändigt att svenska företag anammar ny teknik till sin tillverkning och blir resurseffektiva. Frågan i fokus är alltså hur industrin både kan bli hållbar och öka produktiviteten, samtidigt som kostnaderna hålls nere. På Scanautomatic vill vi erbjuda lösningarna för en hållbar, effektiv och automatiserad produktion.

Scanautomatic arrangeras parallellt med ProcessTeknik och Nordic Food Industry. Detta är tre unika mötesplatser som förstärker varandra och tillsammans bildar de den ledande mötesplatsen för framtidens hållbara automation och processteknik i Norden.

”Årets Scanautomatic har genererat många leads för oss, många intressanta möten. Här gör vi den största mässatsningen under året, i år med en monter på 200 kvm där vi kan visa vår bredd inom industriautomation. Vi har haft en genomgående hög kvalitet på besökarna och vi räknar med att nå våra mål.”

 Daniel Wiberg, marknadschef, OEM Automatic

Läs fler citat om Scanautomatic 2018

Inga resultat

Synergier för att utveckla svensk konkurrenskraft

19 december / 2019

Automation Region har aktivt medverkat vid Scanautomatic under flera år – bland annat genom konferensen Automation Summit och en samlingsmonter där vi erbjuder plats för våra medlemsföretag och samarbetspartner. Vi ser en mycket positiv utveckling där mässan går från ett traditionellt upplägg till att vara en allt mer relevant mötesplats utifrån flera perspektiv. Att ta del av goda exempel, träffa...

Läs vidare

Branschöverskridande automationskonferens

Automation Summit lanserades av Automation Region år 2013 för att skapa möjligheter till oväntade möten och nya affärer. Konceptet med branschöverskridande presentationer och diskussioner som fokuserar på att guida beslutsfattare att satsa på automation för att lyfta sin verksamhet har blivit mycket uppskattat. Den 9 oktober 2019 arrangeras konferensen i Västerås med Svenska Mässan som medarrangör.

KEYNOTE SPEAKERS 2018

STÄLL UT PÅ

SCANAUTOMATIC

Bilder från 2018

Mediapartners