Välkommen till Scanautomatic

Mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin.

 

18-20 oktober 2022

Svenska Mässan, Göteborg

Biljetter och öppettider »

Boka monteryta här »

Scanautomatic 2022

Scanautomatic är navet för framtidens automation och digitalisering av industrin. I ett starkt lysande ekosystem av industri, akademi och beslutsfattare skapas affärer som säkerställer en smartare och mer hållbar industri.

Vi kan alla jobba hårt på egen hand – men verklig förändring skapas när vi jobbar ihop.

Kombinationen av experter, innovatörer, studenter, leverantörer, beslutsfattare och makthavare är det som gör Scanautomatic unikt. Det är också precis vad industrin behöver för att lyckas med en effektiv omställning. För att utveckla en hållbar industri behövs ett stort engagemang, investeringar och smarta lösningar. Men framförallt behövs branschöverskridande samarbeten och nya affärsmodeller.

Och de föds och frodas på Scanautomatic.

Ställ ut på Scanautomatic 2022 »

Fokusområden

Vilket ansvar har industrin och hur kan utmaningar vändas till affärsmöjligheter?

Vad är visionen och hur skapar vi värde i alla led?

Hur ser potentialen ut för effektivisering och förnybar produktion?

Nyheter från Scanautomatic

Prenumerera på Scanautomatic nyhetsbrev

Inga resultat

Vi tittar närmare på temat: Energi och elektrifiering av industrin

10 juni / 2022

I Sverige har vi satt målet mot att bli fossilfria 2045. På den resan spelar industrin en enorm roll. I dagsläget står industrin för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp. Därför pågår just nu stora satsningar på energiomställning och elektrifiering. Något som kommer att vara på tapeten på årets Scanautomatic. Temaförklaring Det pågår stora förändringar i industrins hantering av energi. Driv...

Läs vidare

Elkvalitet – en förutsättning för industrins konkurrenskraft

10 juni / 2022

Industrin står i dagsläget, som bekant, inför ett flertal utmaningar. Det finns många parametrar som behöver beaktas när konkurrensen ökar samtidigt som stora förändringar sker inom energiförsörjningen. För att maskiner och apparater i en industriell process ska fungera optimalt måste de verka i en störningsfri elmiljö. Detta innebär färre driftsstopp i produktionen, förbättrad kvalitet på slutpro...

Läs vidare

Vi tittar närmare på temat: Hållbara lösningar

28 april / 2022

I centrum av Scanautomatic 2022 hittar du tre huvudteman; hållbara lösningar, smart industri och energi och elektrifiering av industrin. Var för sig ska vi titta närmare på dessa teman och fördjupa oss i deras roll för framtidens industri. Först ut är hållbara lösningar! Temaförklaring Hållbarhet har en viktig plats i alla delar av samhället. Och med hållbarhet menar vi såväl miljömässig som soc...

Läs vidare

Svensk industri och den ökade förändringstakten

28 april / 2022

Framtidens automation och digitaliseringen av industrin står i centrum på Scanautomatic 2022. Syftet med mässan är att driva på de samtal och samarbeten som kan lösa de utmaningar som industrin står inför. Vi står inför en ökad förändringstakt, nya affärsmodeller, standarder och arbetssätt. Vad kräver det här nya klimatet av oss? Och hur säkerställer vi en effektivt, hållbar och digital utveckling...

Läs vidare

"Vi ser en mycket positiv utveckling där mässan blir en allt viktigare mötesplats för industrin. Att ta del av goda exempel, träffa andra med liknade utmaningar och tillsammans dela erfarenheter är minst lika viktigt som att presentera egna lösningar." -Catarina Berglund, processledare på Automation Region

Upplev Scanautomatic & ProcessTeknik på 1 minut!

Partners

Mediapartners