Scanautomatic 2020 flyttar fram till 4–6 oktober 2021

Välkommen till Scanautomatic 2021!

Vår förhoppning har varit att kunna genomföra Scanautomatic 2020 enligt ursprungsplan, men vi har samtidigt stått redo att ompröva denna plan om situationen kräver det.

Med tanke på den osäkerhet som råder i omvärlden med anledning av covid-19 och dess effekter, flyttas Scanautomatic fram till 4–6 oktober 2021. Beslutet har fattats genom dialog med alla utställare, besökare, branschorganisationer och partners.

Vi ser nu fram emot att träffa er alla på Scanautomatic 2021!

Tillsammans för en hållbar industri

Det pågår en omfattande omställning av industrin där företagen söker allt effektivare och mer hållbara lösningar. Scanautomatic stöttar en positiv utveckling genom att erbjuda en arena för omvärldsanalys, kunskapsutbyte och exponering av framgångsrika exempel.

Tillsammans med ProcessTeknik och Nordic Food Industry utgör Scanautomatic en branschöverskridande mötesplats med tre mässor under samma tak. Med målet att skapa ökad kompetens kring gemensamma utmaningar sätter vi under 2021 fokus på tre områden – hållbarhet, smart industri och energi.

Fokusområden 2021

Vilket ansvar har industrin och hur kan utmaningar vändas till affärsmöjligheter?

Vad är visionen och hur skapar vi värde i alla led?

Hur ser potentialen ut för effektivisering och förnybar produktion?

Nyheter från Scanautomatic

Inga resultat

Strategiskt samarbete med Svenskt Monteringsforum

03 mars / 2020

Svenskt Monteringsforum medverkar som partner vid höstens genomförande av Scanautomatic, ProcessTeknik och Nordic Food Industry. Svenskt Monteringsforum samlar cirka 300 medlemmar från 50 företag med fokus på utveckling och problemlösning inom monteringsområdet. Ansvarig för verksamheten är Daniel Gåsvaer, forskare på RISE IVF. – För oss är det viktigt att träffa de företag och organisationer s...

Läs vidare

"Vi ser en mycket positiv utveckling där mässan blir en allt viktigare mötesplats för industrin. Att ta del av goda exempel, träffa andra med liknade utmaningar och tillsammans dela erfarenheter är minst lika viktigt som att presentera egna lösningar." -Catarina Berglund, processledare på Automation Region

Upplev Scanautomatic & ProcessTeknik på 1 minut!

Partners

Mediapartners

Information med anledning av covid-19