Ställ ut på Scanautomatic

Scanautomatic är mötesplatsen för företag och organisationer som utvecklar framtidens smarta och hållbara industri. Här visas nya komponenter, energieffektiva system och innovativa automationslösningar. Här har du möjlighet att göra skillnad, skapa affärer och förändra framtidens industri.

Scanautomatic är mötesplatsen för företag och organisationer som utvecklar framtidens smarta och hållbara industri. Här visas nya komponenter, energieffektiva system och innovativa automationslösningar. Här har du möjlighet att göra skillnad, skapa affärer och förändra framtidens industri.

Varför ska du ställa ut?

Under tre dagar i oktober besöker tusentals personer inom den svenska industrin Svenska Mässan och Scanautomatic. På en och samma plats samlas beslutsfattare, inköpare och experter från hela Sverige för att undersöka framtidens lösningar.

Som utställare får du chansen att:

 • Möta befintliga och potentiella kunder för att skapa intresse och stärka dina relationer
 • Få en tydlig inblick i kundernas och industrins behov och göra affärer.
 • Bygga broar till branschkollegor, utbyta idéer och kunskap för att möjliggöra nya samarbeten.
 • Delta i de programpunkter och samverkansytor på mässan där våra partners, finansiärer och entreprenörer samlas för att initiera nya samarbeten.
 • Göra en omvärldsspaning och inspireras av talare, paneler och verkliga case.

 

Ta chansen och presentera dina produkter och lösningar på Scanautomatic!

Vem besöker Scanautomatic?

BESÖKARNA KOMMER FRÄMST
FRÅN FÖLJANDE BRANSCHER:

 • Byggindustrin
 • Elektroindustrin
 • Fastighetsbranschen
 • Gruvindustrin
 • Gummi & Plastindustrin
 • Livsmedels- & Dryckesindustrin
 • Läkemedelsindustrin
 • Maskinindustrin
 • Metallvaruindustrin
 • Motorfordonsindustrin
 • Transportmedelsindustrin
 • Trävaruindustrin

 

Konsulter, företagsledning, tjänstemän,
tekniker och produktionspersonal,
forskning och utveckling som arbetar
med ovanstående branscher är de
som besöker mässan.

LEDANDE LEVERANTÖRER VISAR
BLAND ANNAT LÖSNINGAR INOM:

 • Elektronik
 • Energieffektivisering
 • Fastighetsautomation
 • Hydraulik
 • Industriautomation
 • Industriell IT
 • Konsult/projektering
 • Materialhantering
 • Mekatronik
 • Mätteknik
 • Pneumatik
 • Styr- reglerteknik
 • Robotteknik
 • Transmission
 • Visualisering/HMI

Utställarcitat från 2018

”Vi har haft ett enormt tryck i montern! Våra säljare är dessutom väldigt nöjda med kvaliteten på besökarna. Vi märker ett stort intresse för vår satsning ABB Ability, där vi lyfter fram alla våra uppkopplade lösningar. I år satsade vi på en monter i två plan, med en seminarieyta och mötesrum i bottenplanet och ett café ovanpå. Det blev väldigt lyckat!”

 

– Gunilla Voldstad, market communication manager, ABB

Mediapartners