Besök Scanautomatic

Scanautomatic är navet för framtidens automation och digitalisering av industrin. I ett starkt ekosystem av industri, akademi och beslutsfattare skapas affärer som säkerställer en smartare och mer hållbar industri. Scanautomatic utgör tillsammans med ProcessTeknik en branschöverskridande mötesplats med två mässor under samma tak.

Scanautomatic är navet för framtidens automation och digitalisering av industrin. I ett starkt ekosystem av industri, akademi och beslutsfattare skapas affärer som säkerställer en smartare och mer hållbar industri. Scanautomatic utgör tillsammans med ProcessTeknik en branschöverskridande mötesplats med två mässor under samma tak.

Varför ska du besöka mässan?

För att vara konkurrenskraftig på en global marknad är det nödvändigt att svenska företag anammar ny teknik till sin tillverkning. En av de centrala frågorna blir hur man ökar produktiviteten och samtidigt håller nere kostnaderna. På Scanautomatic finner du lösningarna för en effektiv och automatiserad produktion.

På Scanautomatic, som arrangeras parallellt med ProcessTeknik, får du som besökare en möjlighet att träffa en unik bredd av leverantörer, experter och branschkollegor. Scanautomatic skapar en gemensam arena för att öka svenska företags möjlighet att hitta nya lösningar och öka sin konkurrenskraftighet.

Som besökare får du chansen att:

 • Under tre intensiva mässdagar möta tusentals spännande aktörer inom industrin.
 • Se den senaste tekniken och jämför de olika produkterna – allt på samma ställe.
 • Inspireras av framtidens lösningar och verkliga case på våra olika scener.
 • Nätverka och undersöka olika samarbeten på mässgolvet så som tex. AI Arena.
 • Delta i kunskapshöjande aktiviteter som seminarier och paneldiskussioner.

Ledande leverantörer visar bland annat lösningar inom:

 • AI-lösningar
 • Cyber security
 • Elektronik
 • Energieffektivisering
 • Fastighetsautomation
 • Hydraulik
 • Industriautomation
 • Industriell IT
 • Konsult/projektering
 • Materialhantering
 • Mekatronik
 • Mätteknik
 • Pneumatik
 • Predektivt underhåll
 • Robotteknik
 • Styrreglerteknik
 • Transmission
 • Visualisering/HMI

203

UTSTÄLLARE

60

SEMINARIER

600

PRODUKTKATEGORIER

RÖSTER OM MÄSSAN