Besök Scanautomatic

Industrin befinner sig i en spännande omställning. Något som innebär sin beskärda del av utmaningar. Därför behövs en gemensam mötesplats där vi kan mötas för att hitta de lösningar och samarbeten som framtidens hållbara industri kräver.

Industrin befinner sig i en spännande omställning. Något som innebär sin beskärda del av utmaningar. Därför behövs en gemensam mötesplats där vi kan mötas för att hitta de lösningar och samarbeten som framtidens hållbara industri kräver.

Varför ska du besöka mässan?

För att vara konkurrenskraftig på en global marknad är det nödvändigt att svenska företag anammar ny teknik till sin tillverkning. En av de centrala frågorna blir hur man ökar produktiviteten och samtidigt håller nere kostnaderna. På Scanautomatic finner du lösningarna för en effektiv och automatiserad produktion.

På Scanautomatic, i kombination med ProcessTeknik och Nordic Food Industry, får du som besökare en möjlighet att träffa en unik bredd av leverantörer, experter och branschkollegor. Scanautomatic skapar en gemensam arena för att öka svenska företags möjlighet att hitta nya lösningar och öka sin konkurrenskraftighet.

Som besökare får du chansen att:

  • Under tre intensiva mässdagar möta tusentals spännande aktörer inom industrin.
  • Se den senaste tekniken och jämför de olika produkterna – allt på samma ställe.
  • Inspireras av framtidens lösningar och verkliga case på våra olika scener.
  • Nätverka och undersöka olika samarbeten på mässgolvet såväl som vår gemensamma samverkansyta IndTech Lounge.
  • Delta i kunskapshöjande aktiviteter som seminarier och paneldiskussioner.
  • Upptäcka branschöverskridande möten, leverantörer och lösningar i och med det delade mässarrangemanget med ProcessTeknik och Nordic Food Industry.

Ledande leverantörer visar bland annat lösningar inom:

• Industriautomation
• Industriell IT
• Elektronik
• Processautomation
• Styr- och reglerteknik
• Visualisering/HMI
• Fastighetsautomation
• Mekatronik

• Pneumatik
• Hydraulik
• Mätteknik
• Materialhantering
• Robotteknik
• Energieffektivisering
• Konsult/projektering
• Transmission

300

UTSTÄLLARE

60

SEMINARIER

600

PRODUKTKATEGORIER

RÖSTER OM MÄSSAN

LÄS UTSTÄLLARCITAT FRÅN 2018