Fokusområden 2024

AUTOMATISERING OCH DIGITALISERING I SYMBIOS MED AI, IOT, MOLNTJÄNSTER OCH CYBER SECURITY.

 

KOMPETENSSÄKRING INOM DIGITAL AUTOMATIONSINDUSTRI.

 

AUTOMATIONSTRÖSKLAR –KUNSKAPSLYFT FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG.