Fokusområden

Under Scanautomatic står fyra olika fokusområden i centrum:

  • Digitalisering
  • Energieffektivisering
  • Produktivitet
  • Smart industri

Nedan kan du läsa mer om varje fokusområde.

Digitalisering
Digitalisering
Teknikutvecklingen förändrar kontinuerligt förutsättningar­na för industrins konkurrens­kraft. Svensk industri måste vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att fort­sätta att vara konkurrenskraftig på en global marknad. I vår mässutställning presenteras de senaste lösningarna från över 300 utställare och i våra scenprogram lyfter vi flera exempel och case på hur svenska företag kan utnyttja digitaliseringens möjligheter för att vara ledande inom den digitala utvecklingen. Energieffektivisering
Energieffektivisering
Hur kan svensk industri bli mer energieffektiv? En effektivare energianvändning är en förutsättning för en hållbar produktion och för att ett hållbart energisystem. Det finns många sätt att minska energianvändningen och flera tekniker som ger samma nytta men använder mindre el, värme eller bränsle. Detta är ett av fokusområdena på årets upplaga av SA/PT.

Produktivitet
Produktivitet
Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värde­skapande, jobbskapande och konkurrenskraft i hela landet. Detta är ett viktigt genomgående fokusområde på årets upplaga av SA/PT.

Smart industrii
Smart industri
Ett av våra fokusområden är Smart Industri som  grund i Sveriges regerings nyindustrialise­ringsstrategi. Smart industri skall bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra inves­teringar i svensk industri mer attraktiva.  Strategin grundar sig på fyra områden; digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft som kommer vara tydliga teman i scenprogram och innehåll på årets mötesplats.