Utveckling för 2018

Mötesplatsen för framtidens automation utvecklas vidare med inriktning mot digitalisering, effektivisering och kundanpassad produktion.  Digitaliseringen inom industrin är ett område vi kommer att vidareutveckla och fördjupa oss ännu mer i och då med inriktningen internet of things, internet of people och den smarta fabriken.

Konferensen Automation Summit 2018 presenterar fler konkreta case där vi lyfter företag som  startat och genomgått det industriella paradigmskiftet. Programmet vänder sig främst till ledningen i företagen.

I vårt gedigna seminarieprogram på mässgolvet lyfter vi fler case-baserade seminarier som tar utgångspunkt i olika delar av den industriella transformationen inom automation.

Intresset för kompetensutveckling har de senaste åren vuxit med 50% från våra besökare vilket bekräftar vår satsning på fler kompetenshöjande seminarier och utbildningar parallellt med mässan inför 2018.

Vår satsning på att lyfta frågeställningen – kvinnor inom industrin, kvinnliga ingenjörer och hur vi får ett ökat intresse från kvinnor att söka sig till mer teknikinriktade utbildningar – är även något som vi stöttar och kommer att vara med och utveckla vidare.

Mötesplatsen fortsätter även med att stärka det internationella spåret med aktiviteter såsom matchmaking med besökare från hela Europa samt fler internationella key-note speakers.

Besökargrupper

Vad besöker Scanautomatic?

läs mer