Vi tittar närmare på temat: Energi och elektrifiering av industrin

I Sverige har vi satt målet mot att bli fossilfria 2045. På den resan spelar industrin en enorm roll. I dagsläget står industrin för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp. Därför pågår just nu stora satsningar på energiomställning och elektrifiering. Något som kommer att vara på tapeten på årets Scanautomatic.

Temaförklaring

Det pågår stora förändringar i industrins hantering av energi. Drivkrafterna är bland annat klimatfrågan, energieffektivitet, smartare användning av resurser och förbättrad lönsamhet. Industrin kan minska sin miljöpåverkan från energianvändningen genom att se över och förändra sin industriproduktion, produkter, transporter, värmeöverskott, förbränning och elanvändning.

På Scanautomatic 2022 finns möjligheten att möta experter och få viktiga insikter i hur vi gemensamt möjliggör omställningen.

Centralt för konkurrenskraften

Konsumtionen och produktionen av el har förändrats mycket. Den förändringen är i sig positiv men innebär större komplikationer när det kommer till elförsörjning och elkvalitet.

– En säker och tillförlitlig elförsörjning är a och o för industrin. Elektrifieringen ökar samtidigt som det elektriska systemet blir allt mer komplext. Elkvaliteten blir allt viktigare i den moderna elmiljö som finns idag med nya typer av energiproduktion som vind och sol, säger Jörgen Johnsson, Business Area Manager på Hitachi Energy.

Det finns tuffa mål som industrin ska nå när det kommer till minskande av utsläpp och omställning till förnybar energi. För att nå de målen menar Jörgen att det är centralt att ha ett övergripande förhållningssätt till elsystemet.

– Elsystemet bör ses som en symfoniorkester, fylld av olika instrument som ska samspela. För att nå målen är det viktigt att ha just ett helhetsperspektiv. Både i det stora och lilla behöver industrin samspela med kraftnätet. För att kombinationen av förnybar energi, energilager och energibärare som grön vätgas ska fungera behöver vi möjligheten att kunna analysera elkvaliteten.

En hållbar och störningsfri elförsörjning är viktigt för industrins konkurrenskraft. Driftstopp, försämrad prestanda eller förkortade livslängder på maskiner innebär stora kostnader.

På Scanautomatic kommer ett flertal experter finnas på plats för att diskutera gemensamma utmaningar kring elektrifieringen av industrin, visa verkliga case och belysa möjliga lösningar.

Läs mer om vad som händer på Scanautomatic 2022.