Robotar kommer att spela en stor roll i Industri 4.0

På Scanautomatic/ProcessTeknik kommer Luleå tekniska universitet att demonstrera en väldigt ny approach till automation baserad på Internet of Things, som möjliggör intelligenta omkonfigureringsmöjligheter för fabriker.

LTU– Vi kommer att demonstrera det här konceptet genom att använda ett litet modulärt assembly system som består av två stationer; den ena är Fest EaAS demonstrator och den andra är baserad på den mobila Festo Robotino roboten. Alla stationernas controllers kommunicerar trådlöst och demonstrerar distribuerad styrning som involverar 6 till 10 PLC controllers, säger Valeriy Vyatkin, professor i kommunikations- och beräkningssystem på Luleå tekniska universitet.

När industrin närmar sig Industri 4.0 revolutionen kommer robotar att utgöra bryggan mellan olika intressenter av fabriksgolvsautomation. Robotarna kommer att vara den viktiga länken från leverantörer av råvaror till slutanvändarna av produkterna.

– Behovet av smarta och små enheter, som till exempel nano PLC utrustad med trådlös teknologi kommer att vara nyckeln till en Industri 4.0 revolution där trådlösa möjligheter och Industrial IoT (IIoT) kommer att ha en stor påverkan på hur maskiner och processer kommer att kommunicera.

På Scanautomatic/Processteknik kommer besökarna få möjlighet att uppleva användandet av distribuerad styrning på fabriksgolvet.
– Vi kommer att visa hur autonoma robotar kommer att användas i en produktionsmiljö med distribuerad styrning.