Sverige partnerland till Hannovermässan

Sverige har blivit utsett till partnerland till Hannovermässan nästa år. Det kommer innebära att Sverige satsar extra på mässan bland annat med en paviljong med svensk industri generellt men även en paviljong med fokus på automation.

Business Sweden har en stor svensk paviljong på 1200 m2 där vi kommer lyfta fram Sverige och den svenska industrin. Business Sweden har fått regeringens uppdrag att leda projektet med Sverige som partnerland.

Förutom den nationella paviljongen planeras det dessutom en automationspaviljong som är ett samarbete mellan Svenska Mässan och Automation Region. Vi samlar svenska företag inom automation där de har möjlighet att hitta nya marknader och samarbetspartners och visa den starka automationsindustri som vi har i Sverige. Arbetet med planeringen har nu startat och en viktig del är att locka företag att delta. En dag i den nationella paviljongen kommer att ägnas åt automation som sedan följs upp i automationspaviljongen. På Scanautomatic och ProcessTeknik jobbar vi med att utveckla mötesplatserna tillsammans med Automation Region genom bland annat olika seminarier. Därför är det naturligt att vi fortsätter vårt partnerskap och gör en automationspaviljong. Vi hoppas att många företag ska bli intresserade och vilja vara med att forma paviljongen på bästa sätt.