Om Scanautomatic

Det pågår en omfattande omställning av industrin där företagen söker allt effektivare och mer hållbara lösningar.
Scanautomatic stöttar en positiv utveckling genom att erbjuda en arena för omvärldsanalys, kunskapsutbyte och exponering av framgångsrika exempel.

Scanautomatic är mötesplatsen för företag och organisationer som utvecklar framtidens smarta och hållbara industri. Här visas nya komponenter, energieffektiva system och innovativa automationslösningar. Här har du möjlighet att möta dina kunder, att hitta nya samarbeten och att utbyta kunskap med branschkollegor.

En branschöverskridande mötesplats

Scanautomatic utgör tillsammans med ProcessTeknik och Nordic Food Industry en branschöverskridande mötesplats med tre mässor under samma tak. Med målet att skapa ökad kompetens kring gemensamma utmaningar sätter vi under 2020 fokus på tre områden – hållbarhet, smart industri och energi.

Fokusområden 2020

Vilket ansvar har industrin och hur kan utmaningar vändas till affärsmöjligheter?

Vad är visionen och hur skapar vi värde i alla led?

Hur ser potentialen ut för effektivisering och förnybar produktion?