Smarta fabriker

I samarbete med Göteborgs Tekniska College

I samarbete med Göteborgs Tekniska College

Smarta fabriker – upplev den senaste tekniken!

”Smarta fabriker” (fd. Möjligheternas Värld) är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka AB Sverige inom industri och teknik. Smarta fabriker är en populär aktivitetsyta på mässan som visar upp ny teknik och lösningar i ett praktiskt sammanhang för att stärka återväxten inom industri och teknik och därmed även stärka regionen och AB Sverige.

Bilfabriken 4.0

På Scanautomatic och ProcessTeknik kan du besöka Bilfabriken 4.0 och uppleva en ”Smart fabrik”. Industri 4.0 är ett hett begrep och i Bilfabriken 4.0 får du som mässbesökare vara med och ta del av den senaste tekniken. Begrepp som Augmented Reality, Big Data, Internet of Things, Network Sociaty och Digital Twins konkretiseras i olika upplevelsebaserade workshops.

Målgrupp:
Lärare inom Teknikcollege, Gymnasiet, YH, Yrkesvux. och alla som arbetar med teknikutbildning.

Kort fakta om projektet

Projektet vänder sig till ungdomar, lärare samt yrkes- och studievägledare. Därutöver integreras företag och näringsliv vilket skapar mervärde för alla aktörer.
Över 100 företag, organisationer, skolor och myndigheter är med som samarbetspartners och över 100 studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvuxenutbildning och gymnasium har under skoltid konstruerat och byggt olika ”fabriker” med handledning från företagen.