Smarta Fabriker

I samarbete med Göteborgs Tekniska College

Smart Factories introduces tomorrow’s innovators to Industry 4.0
smarta fabriker

Projektet Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Projektet leds av Göteborgs Tekniska College och tillsammans med 50 företag har 80 studerande från Högskola, Yrkeshögskola, Yrkesvux och Gymnasieskola byggt en demonstrator av en smart fabrik.

Fabriken är tänkt att användas både för utbildning av yrkesverksamma och för att ge unga en bild av industri och teknik. Projektet Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Tillsammans med 50 företag har 80 studerande från Högskola, Yrkeshögskola, Yrkesvux och gymnasieskolan Göteborgs Tekniska College byggt en demonstrator av en smart fabrik. Fabriken är tänkt att användas både för utbildning av yrkesverksamma och för att ge unga en bild av industri och teknik.

Fabriken finns på plats under mässan den 9-11 oktober.

Här får du möjligheten att:

• Se exempel på samverkan mellan skola och näringsliv för att säkra framtida kompetensförsörjning.
• Uppleva en demonstrator av en smart fabrik med tillhörande utställning och workshops.
• Diskutera relevanta frågeställningar rörande industriell digitalisering.

Projektet har sin bakgrund i regeringens nyindustrialiseringsstrategi som presenterades i januari 2016. Digitaliseringen medför stora möjligheter att utveckla en smartare och mer hållbar industri som möjliggör smarta arbetsplatser där människor samverkar med automation och skapar hög konkurrenskraft. Tillgången på rätt kompetens är avgörande för hur Sverige möter den ökande konkurrensen från omvärlden, och för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Smarta Fabriker drivs av Göteborgs Tekniska College som fungerar som en intermediär mellan projektets olika aktörer vilka utgörs av företag, akademi, organisationer och skolor. En av grundtankarna med projektet är att utveckla och driva byggfasen genom studentarbeten för att på så sätt skapa förebilder och inspirera unga till tekniska studier. Läs mer om projektet Smarta Fabriker »