En branschöverskridande automationskonferens 2018

På konferensen Automation Summit samlades beslutsfattare för att diskutera utmaningar och möjligheter och hur vi på bästa sätt kan investera i Sveriges industriella framtid. Konferensen Automation Summit tar ut riktningen för Sveriges industriella digitalisering – denna gång med fokus på ny teknik, smart industri och ledarskap.

Under Automation Summit den 9 oktober 2018 presenterades ett flertal konkreta case där vi lyfte företag som startat och genomgått det industriella paradigmskiftet.