Vad ser du för viktig frågeställning som bör lyftas på Scanautomatic 2024, och varför bör man vara på plats?

“I en bransch där arbetskraftspoolerna redan krymper på grund av en åldrande arbetskraft förvärras de globala störningarna som pågått sedan 2020 gradvis för varje år, framförallt i den tillverkande industrin. Idag utmanas fabrikschefer att hitta och behålla tillräckligt med kvalificerad personal för att möta den ökande efterfrågan på fler och smartare produkter. I detta klimat hjälper automatisering tillverkare att navigera i de många utmaningar som följer med manuell montering av produkter.”

Tillsammans med utställare, branschorganisationer, utbildningsinstitut och besökare skapar vi på Scanautomatic en mötesplats som lyfter dessa utmaningar.

Utöver spännande innehåll så är det en självklar mötesplats där du genom möten med potentiella och befintliga kunder stärker dina relationer under tre intensiva dagar

I den digitala världen där mötet sker online begränsas möjligheten till det informella småsnacket. Så fort ett digitalt möte är klart kopplar alla ner och försvinner från samvaron till sin egen värld. Skärmen blir svart fram tills nästa möte börjar igen. Vi missade därmed möjligheten att utbyta erfarenheter och tankar, här på mässgolvet så är det mellan kundmötena utställarna får tid att reflektera och bolla idéer med varandra
Kraften i det fysiska mötet är oslagbart”

Stefan Engelbrektsson, Affärsansvarig för Scanautomatic.

Kontakta Stefan Engelbrektsson »