Så möjliggörs framtidens VA-anläggning

I ett samarbete mellan Roslagsvatten, Schneider Electric, Afry och AVEVA Select Scandinavia möjliggörs framtidens intelligenta VA-anläggning. Projektet är en del av Roslagsvattens resa mot visionen Roslagsvatten 2.0, som handlar om att använda digitalisering för att möta de utmaningar vi står inför och skapa ett smartare och mer hållbart samhälle.

Daniel Ljungqvist har jobbat med automation, främst inom segmentet vatten och avlopp, i hela sitt yrkesliv. Idag är han säljchef på Schneider Electric:

– Vi arbetar för att hjälpa företag med digitalisering av deras processer. I omfattande projekt, som det här är, handlar det om att hjälpa kunder att öka sin kontroll över den data de har och skapa enklare, säkrare och effektivare arbetsadaga för de som jobbar med anläggningen.

Projekt likt detta har effekt för såväl de som jobbar i och kring VA-anläggningen som samhället i stort.

– VA-branschen är som essentiell för samhället. Vi måste ha en ren och säker miljö att bo och leva i. Genom att digitalisera det här arbetet skapar vi bättre förutsättningar för energieffektivitet och hållbarhet, samtidigt som vi möjliggör mer moderna arbetssätt.

VA-branschen är en enormt viktig bransch med ett stort samhällsansvar. Om det till exempel sker en översvämning eller en anläggning är med om ett haveri har det väldigt stora konsekvenser för samhället. Men, med ett smart digitalt system får verksamheter som Roslagsvatten möjlighet att i förväg se om något behöver underhållas och får chansen att jobba i förebyggande syfte.

– Vi kan underlätta för verksamheter, genom digitala system och verktyg, att arbeta proaktivt med planering och underhåll. Till exempel när det gäller planering av vattenreserver.

Projekt i digitaliseringens framkant tar plats på Scanautomatic

Projektet består av AFRY Water Integration Platform, som drivs av AVEVA och där Schneider Electric bidrar med den senaste tekniken. Kombinationen möjliggör ett system som är i världsklass och placerar Roslagsvatten på digitaliseringens frontlinje.

Det implementeras genom att den digitala plattformen ansluts till Roslagsvattens befintliga system, allt från styr- och ekonomisystem till sensorer ute i näten och underhållssystem. Något som sedan skapar ett nytt digitalt arbetssätt som öppnar upp för allt från förebyggande underhåll till simuleringar och utbildning.

19 oktober kan du se Daniel Ljungqvist från Schneider Electric, tillsammans med Robin Trankell från Roslagsvatten och Magnus Sjöström från Afry på Scanautomatics scen. Där berättar de om Sveriges första autonoma VA-system.

Läs om deras session och mer om vad som händer på Scanautomatic 2022.