WA3RM löser industrins problem med överskottsvärme

En restprodukt som ofta går till spillo i elintensiva industrier är låg- och mellangradig värme. Helt enkelt energi som inte kommer till användning. Tills nu. WA3RM utvecklar och finansierar projekt som nyttjar just denna överskottsvärme.

WA3RMs lösning går ut på att de köper restvärme från stora, elintensiva industrier för att utveckla och finansiera biobaserade verksamheter i industriell skala. Och av värmen som oftast är mellan- och låggradig bygger WA3RM applikationer i form av fiskodlingar, växthus eller andra biologiska processer där överskottsvärmen kan användas. Lösningen syftar till att utnyttja flödet och exempelvis skapa en hållbar, cirkulär livsmedelsproduktion. Alla dagar om året.

Och WA3RMs lösning har mottagits positivt av industrin. Intresset är stort och Sveriges näringsminister, Karl-Petter Thorwaldsson, har sagt “Det kan vara början på en industriell revolution i den gröna näringen” om projekten.

Michael Wiegert är tillsammans med Fredrik Indebetou och Thomas Parker grundare av WA3RM.

– Hanteringen av låg- och mellangradig restvärme är en av industrins stora utmaningar. Att inte tillvarata en så värdefull resurs är inte hållbart i längden, och dessutom kostar det pengar att bli av med den. I våra projekt tar vi hand om värmen och gör att den används i ett cirkulärt flöde. Den mellan- och låggradiga värmen passar bra för många olika biologiska processer. I våra första projekt kommer vi att använda den till att uppföra moderna växthus och fiskodlingar. Genom det bidrar vi till en ökad självförsörjningsgrad och fler jobb, berättar Michael Wiegert.

“Reducerar Sveriges utsläpp med 3 procent”

Regenergy Frövi i Lindesbergs kommun är ett av WA3RMs projekt. Projektet kommer inte bara reducera stora mängder utsläpp utan även driva biologiska processer uteslutande av återvunnen energi.

– Vi har skrivit ett 20-årigt avtal med BillerudKorsnäs kring ett samarbete med deras pappersbruk i Frövi. Under 20 år kommer vi få leverans av överskottsvärme. Värmen leder vi därefter till stora växthus och en unik odling för jätteräkor. Vi kommer totalt att återvinna 40 GWH energi och varje år kommer vi att utsläppen av koldioxid med drygt 12500 ton. Vi räknar med att kunna producera cirka 8000 ton tomater och 4000 ton jätteräkor per år. Den livsmedelsproduktion som nu växer fram i Lindesberg är alltså ganska omfattande.

Under den senare delen av 2023 ska de stora växthusen, som kommer drivas av restvärme, stå klara. Räkodlingen tar längre tid att få på plats men WA3RM har redan offentliggjort nya projekt. De kommer att göra samma insats i Gällivare baserat på restströmmar från Hybritteknologin. Fast tio gånger större.

–  Den portfölj vi jobbar med nu innehåller ungefär 25 projekt runt om i Norden. Våra projekt blir mer relevanta då det känns som att världen sprungit ikapp. Myndigheter ställer krav på att industrin måste ha en trovärdig plan på hur man ska hantera överskottsvärmen. Det är en pollett som trillat ner. Idag arbetar vi med räkodlingar och växthus, men vi utforskar hela tiden nya användningsområden.

Och att WA3RMS projekt har en stor betydelse för industrin liksom Sveriges utveckling står helt klart.https://scanautomatic.se/biljetter/

– Portföljen vi har idag och räknar efter, innebär att vi kommer att reducera Sveriges utsläpp med 3 procent.

“Vi vill visa att det här är på riktigt”

WA3RMs projekt går helt i linje med de klimatmål Sverige satt upp. Men samtidigt bidrar de också till ytterligare en samhällsnytta. Arbetstillfällen.

– Lindesberg kommun vill gå i bräschen för hållbarhet och vara ett skyltfönster för hela landet. Och bara i Frövi kommer 220 personer att arbeta med en livsmedelsproduktion ensam i sitt slag. Vår satsning i Frövi är ett lysande bevis på hur en kommun och industrin kan samverka för ett mer hållbart samhälle.

Den 18-20 oktober intar Scanautomatic Svenska Mässan. Och på Scanautomatics scen kommer WA3RM att presentera sin verksamhet och sina projekt. Där hoppas de inspirera industrin att se hur idag outnyttjade resurser kan nyttjas för att minska klimatpåverkan och samtidigt skapa nya, gröna arbetstillfällen.

– Jag hoppas att vi inger hopp. Både resurserna och viljan finns där. Nu behövs insikten om de cirkulära möjligheterna och ”action”. Lyckas vi med den här skalan på projekt kommer vi att göra ett stort avtryck. Vi vill visa att det här är på riktigt och syna all greenwashing. Finansiärer letar efter investeringar som är hållbara på riktigt. Och genom att investera i projekt som faktiskt gör skillnad kan man vara en sann kapitalist och samtidigt göra mycket gott för världen, avslutar Michael.

Michael kommer tillsammans med WA3RMs medgrundare att inta Scanautomatics scen. Där kommer de att presentera spännande case om hur deras projekt gör, och framåt kommer att göra, stor skillnad för industrins omställning.

Scanautomatic äger rum 18-20 oktober på Svenska Mässan.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »