“Sverige kan ta en ledarposition i klimatomställningen”

Aldrig för har energidebatten varit så het. Robert Andrén är generaldirektör för Energimyndigheten och sitter därmed på en viktig och spännande roll just nu. I oktober dyker han upp på Scanautomatic för att inleda programsegmentet; Elektrifiering av industrin och energiomställningen.

Energimyndigheten arbetar för att främja den omställning som samhället befinner sig i för att skapa ett hållbart energisystem som är såväl robust som fossilfritt och konkurrenskraftigt.

– Energimyndigheten är en av de mer spännande och viktiga myndigheterna att befinna sig på just nu. Delvis tack vare energi – och klimatomställningen som pågår men också till följd av de stora utmaningar vi står inför, med kriget i Ukraina. I vårt uppdrag innefattas allt från att främja och stötta forskning, innovation och affärsutveckling till konsumentrådgivning och att ta fram analyser, prognoser och beslutsunderlag till beslutsfattare inom privat och offentlig sektor men också axla rollen som samordnande beredskapsmyndighet för energisektorn, berättar Robert.

Avgörande faktorer för en framgångsrik omställning

För att lyckas i genomförandet av en omställning i den här magnituden behöver vi skifta inställningen till den.

– För oss är det viktigt att belysa att den här energiomställningen handlar om enroma möjligheter för Sverige som nation, inte ett nödvändigt ont eller en smärtsam process. Sverige har verkliga möjligheter att ta en ledarposition i klimatomställningen.

Energiförsörjningen är som nämnt en laddad debatt, som just nu är mest fokuserad kring för- och nackdelar med olika kraftslag. Mest brännande är frågan om elpriserna.

– Vi är fortfarande fast i gårdagens energisystem, i den mån att vi är beroende av fossila bränslen och det föranleder de elpriser som vi ser just nu. Vi måste försöka lyfta blicken och tänka på systemlösningar och helheten. Vi behöver hitta de långsiktiga lösningarna på de problem vi brottas med samtidigt som vi givetvis behöver hantera vissa kortsiktiga utmaningar här och nu. Debatten behöver dock skifta fokus från enbart problemen till att se de stora möjligheter som omställningen bär med sig.

“Vi måste underlätta och främja industrins klimatambitioner”

Om omställningen ska vara möjlig, och framförallt om den ska genomföras effektivt, behövs gemensamma krafter från både industrin och politiken. Industrin har hittills

Hittills har stora delar av industrin tydligt visat vilken handlingskraft och ambition som finns för klimatomställningen utifrån ett affärsperspektiv. Nu behöver politiken möta upp industrin i deras arbete.

– Vi ser en industri som tagit på sig en ledartröja i den gröna omställningen och nu handlar det om hur vi underlättar och hjälper industrin att möjliggöra detta. Det är viktigt att våra politiska beslutsfattare på alla nivåer genom strategiska beslut underlätta och främjar industrins klimatambitioner. Vi måste se över lagar, regelverk och tillståndsprocesser. Nu pågår bygget av morgondagens infrastruktur och affärsmodeller för ett fossilfritt välfärdsland och den kräver strategiska och långsiktiga investeringar från såväl industrin som politiken, avslutar Robert.

Du kan se Robert Andrén på Scanautomatics scen 18 oktober. Där ska han inleda segmentet Elektrifiering av industrin och energiomställningen. Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. Mellan 18-20 oktober fylls Svenska Mässans lokaler i Göteborg med nya idéer, innovation, samarbeten och framtidens lösningar för en hållbar industri.

Se hela scenprogrammet här »