Northvolt sätter kompetensförsörjningen i fokus på Scanautomatic

Just nu jobbar Northvolt för att skapa världens grönaste litiumjonbatteri, vilket är ett avgörande delmål för att kunna elektrifiera både industrin och fordonsflottan. Med nya processer och tekniker kommer nya behov, och i detta fall är kompetensförsörjningen en av dem. Något som Northvolt ska prata om på årets Scanautomatic.

Emelie Adenlöf jobbar på Northvold som projektledare inom kompetensförsörjning. Hon sysslar specifikt med rekrytering av produktionspersonal till batterifabrikerna och är dessutom representant för Northvolt i olika projekt inom såväl EU som nationellt.

– Just nu finns det en enorm brist på ingenjörer med batterikompetens. Och det är bara en av många utmaningar som ligger i närtid vad gäller kompetensförsörjning. För att säkra det rekryteringsbehov vi, tillsammans med övriga i branschen som exempelvis Scania och Volvo Cars, har så skulle det behöva examineras 1000 – 1500 ingenjörer per år. En siffra som idag ligger på 50. Detta är ett gemensamt problem för både företagen och universiteten. Det ställer även krav på oss, omställningen och utbildningssystemet, eftersom vi också behöver anställa tusentals industriarbetare i Sverige, där batteriindustrin inte existerat tidigare, säger Emelie.

Ett stadigt ökande kompetensbehov inom hela industrin

Det ökande behovet för ny kompetens delar Northvolt med i stort sett resten av industrin. Nya tekniker och metoder är möjliggörarna för omställningen och vikten av att utbilda rätt kompetens är helt och hållet nödvändigt för att inte hålla omställningen tillbaka.

– Den största utmaningen för oss just nu handlar om att gå från att “bara” konstruera en gigfabrik i Skellefteå till att utöka flertalet olika projekt samtidigt. Dessutom expanderar vi i Västerås, Borlänge, Göteborg, Gdansk i Polen och Heide i Tyskland. Samtidigt som vi gör det fortgår rekryteringen i Skellefteå där vi nu rekryterat 1200 av de cirka 4000 personer som behövs där.

Hur säkerställer vi en bättre kompetensförsörjning? Emelie menar att lösningen kräver att vi utmanar tidigare arbetssätt och standarder.

– Det finns stora möjligheter att både säkra kompetensförsörjningen och dessutom bli ledande inom den. Den basindustri som håller på att växa fram i Sverige just nu är enorm och banbrytande. Det betyder att det finns nya möjligheter för kringliggande institutioner och myndigheter att stötta tillväxten och bli pionjärer inom området. Men för att lyckas med det måste man utmana tidigare arbetssätt och våra tänka kreativt kring de gemensamma utmaningar vi står inför. Skellefteå kommun är ett gott exempel på detta. Där har kommunens vuxenutbildning tillsammans med Luleå Tekniska Universitet samverkat kring en helt ny kvalitetsteknikerutbildning, en roll som är jätteviktig för batteriindustrin.

Kompetensförsörjningen står högt upp på Northvolts agenda och de jobbar med den på många olika sätt. Till exempel samarbetar man med Skellefteå kommun och ser tillsammans över vilket utbildningsutbud som behöver finnas på plats för att möta de kommande behoven från den nya industrin som växer fram i området.

“Vi måste se över de system och processer som finns och våga utmana dem”

Det krävs som nämnt nya arbetssätt för att möjliggöra omställningen till en grön industri. Det innebär delvis att kompetensförsörjningen måste tillgodoses från flera olika håll.

– Vi måste se över de system och processer som finns och våga utmana dem tillsammans med politiken, näringslivet och den offentliga sektorn. Det är helt och hållet nödvändigt för att kunna bygga upp den nya gröna industrin i tid. Det kan till exempel handla om nya samarbetsformer, stöd för att kunna flytta in i närheten av olika industrier, initiativ för att underlätta ökad inflyttning av utländsk arbetskraft med rätt kompetens, eller investeringar i olika utbildningsinitiativ som kan tillgodose kompetensbehovet hos oss och andra industrier, avslutar Emelie.

Du kan se Emelie på Scanautomatic 2022 där hon ska berätta om Northvolt, deras kompetensbehov, hur de jobbar inom de här frågorna och till slut vilka möjligheter de ser framåt.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »