IFM och Ericsson i samarbete - med industriell kommunikation på agendan

Som ett led i industrins omställning ställs det högre krav på industriell kommunikation och för varje dag växer behovet av flexibilitet. IFM och Ericsson samverkar nu för att erbjuda adaptiv trådlös industriell kommunikation med hjälp av 5G. Gary Troberg på IFM och Micael Hermansson på Ericsson intar tillsammans Scanautomatics scen för att berätta om företagens gemensamma arbete.

Gary Troberg är digitaliseringsansvarig på IFM i Sverige och har jobbat med industriell kommunikation på IFM i över 30 år.

– Det finns en stor möjlighet för industrin att använda trådlösa nätverk och därigenom öka flexibiliteten. Just flexibilitet har blivit en otroligt viktig fråga i synnerhet på grund av pandemin som satte behovet av att vara just flexibel i centrum, säger Gary.

Micael Hermansson är ekosystemsansvarig för Ericssons 5G-industrinät och arbetar med affärsutveckling för industriella trådlösa nätverk.

– Precis som Gary säger handlar det om ett ökat behov av att vara flexibel och ställa om produktion snabbt. Också kraven på kostnadseffektivisering, sänkt miljöpåverkan, personsäkerhet och digitalisering kräver säkra, tillförlitliga trådlösa nät. Ericsson kan göra stora insatser för industriautomation, och vi har redan flera nät i drift som används till lösningar med höga krav. Samtidigt som det sker en snabb vidareutveckling för att stödja mer komplicerade krav är 5G färdig att användas i många industrilösningar, säger Micael.

Gemensamt case om Predictive Maintenance

Mellan 18-20 oktober går Scanautomatic av stapeln. Och IFM kommer tillsammans med Ericsson att inta scenen för att prata om deras gemensamma case som handlar om att Predictive Maintenance. Predictive Maintenance är en teknik som bygger på dataanalysverktyg för att detektera störningar i verksamheten och defekter i utrustning såväl som processer.

– Det är PoC-case där vi möjliggör cellulär överföring av data från exempelvis vibrationsgivare.

Dessa IO-Link-givare skickar redan ett flertal digitala mätvärden, så dessa överförs via router till mottagaren så att mjukvaran i sin tur kan analysera mätvärdena, berättar Gary.

IMF:s och Ericssons case har bidragit med insikter kring vikten av trådlös dataöverföring för att främja utvecklingen såväl som omställningen inom industrin.

– Vi kom fram till att det är inte alltid finns en infrastruktur på plats för dataöverföring och då är det givetvis en fördel om informationen kan skickas trådlöst, säger Gary.

“Det finns ett stort behov för ökad flexibilitet”

Mängden data ökar, och i takt med det faktumet blir trådlös industriell kommunikation en allt mer het fråga för industrin.

– Förutom det krav på effektivisering som alltid finns, finns det också globala trender som driver både IFM och Ericsson Business. Idag krävs en helt annan flexibilitet. Pandemin är ett exempel på när man snabbt behövde ställa om produktion och behövde flexibilitet. Utöver att vara mer flexibla, finns det också en trend med energioptimeringar. Inte bara av kostnadsskäl – man måste minska det avtryck man har på miljön. Det driver automationsaffären. Sen trendar även närproduktion. Dels ur en miljösynpunkt, men också på grund av oroligheter i världen som gör att vi får en produktion som sker närmare oss. Även här är effektivisering och automation nödvändigt för att hålla ner priser och inflation, säger Micael.

– Det vi kan se är att större och större datamängder måste hanteras för att kunna ta rätt beslut i produktionerna. 5G kan där vara ett mycket bra alternativ till trådlös kommunikation, säger Gary.

Intresset för tekniken ökar ständigt. Cellulär teknologi svarar på behoven om effektivitet, flexibilitet och personsäkerhet.

– Vi ser att trådade nät kommer att fortsätta vara viktiga i utvecklingen, men vi ser också att lokala trådlösa 4G/5G industrinät ökar snabbt. Det finns ett stort behov för ökad flexibilitet och att få mer insikter om sin produktion för att minska kostnader och miljöpåverkan. Och tillväxttakten av behovet kommer inte att minska, snarare tvärtom. Scanautomatic är viktigt för samarbeten och dialoger. Pandemin har satt käppar i hjulet för det, och därför är mässan extra viktig just nu, säger Micael.

– Scanautomatic har en viktig roll för svensk industri. Alla som deltar kan inhämta ny information om teknik som finns tillgänglig, avslutar Gary.

På Scanautomatic intar Gary Troberg och Micael Hermansson tillsammans scenen för att prata IFM:s och Ericssons gemensamma samarbete i utvecklingen av trådlös industriell kommunikation. Scanautomatic äger rum 18-20 oktober på Svenska Mässan.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »