Hållbar produktion förstärker konkurrenskraften

Digitalisering skapar nya möjligheter för en mer hållbar och inkluderande produktion. Det menar Johan Bengtsson på Göteborgs Tekniska College, som vill sprida kunskap om möjligheterna med ny teknik – inte minst för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Som teknikutvecklingschef på Göteborgs Tekniska College brinner Johan Bengtsson för två saker – teknik och hållbarhet. På Scanautomatic medverkar han som spindeln i nätet för Production for Future, ett icke vinstdrivande projekt som finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och flera partnerföretag med målet att skapa och sprida kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik.

Vad betyder hållbar produktion för dig?

– Att utnyttja de resurser som vi tar i anspråk på bästa sätt. Det gäller såväl jord och vatten som energi och andra råvaror. Det handlar om att arbeta proaktivt för att öka effektiviteten och att utnyttja så mycket som möjligt av resurserna i ett cirkulärt flöde. Även ekonomisk hållbarhet är viktig, liksom sociala hållbarhet vad gäller exempelvis fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Hur kan hållbarhetsfokus påverka konkurrenskraften?

– Företag som ligger i framkant har bättre förutsättningar att knyta till sig duktiga samarbetspartner, samtidigt som de enklare kan rekrytera och behålla bra medarbetare. Så hållbarhet är definitivt ett konkurrensmedel och här i Sverige har vi kommit långt, inte minst genom att vi har en tuff lagstiftning.

Vilka möjligheter innebär digitaliseringen för en hållbar utveckling?

– Att koppla upp maskiner som används i produktionen gör att det går att fatta datadrivna beslut och göra skarpare analyser. Det innebär även att du kan visualisera processer på ett bättre sätt, vilket skapar ett lugn i fabriken. Operatörerna ser hela tiden vad som behöver prioriteras och de kan planera arbetet bättre, vilket ger en smartare mer hållbar produktion.

Vad är viktigt att tänka på för att utveckla en hållbar verksamhet?

– Skaffa kunskap, gör en nulägesanalys, sätt upp mål, prioritera och följ upp. Klassiskt förändringsarbete alltså, där det viktigaste är att få medarbetarna med sig. Tänk på att varje beslut som fattas påverkar, allt från vilka produkter ni väljer att tillverka till materialval och processer. Och det är viktigt att tänka på hela livscykeln redan från början – allt ska kunna återbrukas eller återvinnas i efterföljande led.

Läs mer om Production for Future här »