Elektrifiering av industrin - tung programpunkt på Scanautomatic

Sverige kraftsamlar för att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Detta innebär en systemtransformation med förändringar i hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. Klimatfrågan är en av mänsklighetens viktigaste utmaningar och omställningen måste ske snabbt. I denna omställning har vi i Sverige tagit på oss den globala ledartröjan. Något som tar form på Scanautomatic i programpunkten Elektrifiering av industrin.

Scanautomatic och Elektrifiering av industrin kastar ljus på utmaningarna och tar upp frågeställningar kring den pågående elektrifieringen såväl som digitaliseringen. Dessutom präglas programblocket av något helt vitalt, nämligen vilka faktorer som tar det svenska näringslivet och samhället till den globala tätpositionen genom energiomställningen.

– Elektrifiering är helt nödvändigt för att fasa ut fossila bränslen och minska påverkan på klimatet. Det pågår en rad viktiga industriprojekt för att ställa om till el. Dessa måste vidareutvecklas och genomföras i snabb takt då de också är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan.

I Elektrifiering av industrin presenteras spännande case och initiativ som just nu sker i Sverige. Branschöverskridande exempel från Svenska Mässans mötesplatser kommer att visas för att sprida inspiration och ideér som kan användas brett i den svenska basindustrin.

Under programpunkten som utspelar sig 18 oktober 14.30 till 16.30 frå du ta del av case och talare från till exempel AI Sweden, Energimyndigheten och Hitachi. Hela passet avslutas med en djupgående och spännande paneldebatt med flera av de deltagande på scenen.

“De nödvändiga tekniksprången kräver forskning och investeringar”

Att Sverige ligger i framkant gällande elektrifiering och digitalisering råder det inga tvivel om. Men utvecklingen följs av utmaningar såsom ett fortsatt stort fossilberoende inom transportsektorn och vissa industribranscher.

– Elkunder och samhällsinfrastrukturen måste kunna luta sig mot att det finns tillräckligt med el. Tekniska genombrott är helt nödvändiga för att elektrifieringen ska fortsätta utvecklas. Dessa genombrott kräver ett gediget forskningsarbete men även investeringar, säger Annika.

Tekniksprången är vitala och på Elektrifiering av industrin kommer besökarna att få ta del av lösningar på de utmaningar som präglar branschen – och vilka lösningar som än ligger i horisonten.

– Här kommer vi även få konkreta förslag på finansieringslösningar från bland annat Energimyndigheten som kan hjälpa till med att skapa ny kunskap och nya lösningar. Vi ser även möjligheter med att nyttja AI för nya sätt att lösa befintliga utmaningar som idag inte har några kända lösningar, avslutar Annika.

Elektrifiering av industrin är en stor programpunkt under Scanautomatic och tar upp case och initiativ som just nu pågår i Sverige.

Se hela scenprogrammet här »