Vi tittar närmare på temat: Smart industri

Scanautomatic 2022 präglas av tre huvudteman, nämligen Hållbara lösningar, Smart industri och Energi och elektrifiering av industrin. Tidigare har vi tagit ett djupdyk i Hållbara lösningar och Energi och elektrifiering av industrin, och som sista tema på tur tar vi här en titt på Smart industri!

Temaförklaring

Smart industri handlar om smarta produkter och smarta tjänster som gynnar en effektivare produktion. Någonting som är helt vitalt för att tillmötesgå de utmaningar industrin liksom samhället står inför. Effektivisering, kortare ledtider och högre kvalitet är produkten av digitalisering och smarta fabriker. Om digitaliseringen nyttjas på rätt sätt skapas möjligheter för företag att förändra, och förbättra, både sitt kunderbjudande men också sitt bidrag till en positiv samhällsutveckling.

Initiativ för en smartare produktion

På Scanautomatic får du ta del av såväl smarta lösningar på mässgolvet som smarta initiativ och projekt på scenen. Några du kommer att träffa där är; Peter Bökmark och Magnus Widfeldt från RISE och Martin Friis från Produktion2030. De är alla involverade i projekt som möjliggör en snabbare omställning mot en smartare industri.

– Inom Produktion2030, som är en strategisk innovationsplattform som syftar till att stärka svensk konkurrenskraft, jobbar jag med att trigga samarbeten där man skapar kunskap och transfererar in i industrin. Det skapas mycket kunskap hela tiden men det verkliga värdet kommer när det appliceras av industrin. På Scanautomatic 2022 ser jag att vi kommer att prata mycket om det effektiva samarbetet för att möta utmaningen med den eskalerande förändringstakten, säger Martin Friis.

Som Martin nämner finns det stora utmaningar för industrin när det kommer till att adressera den ökade förändringstakten. I nära samarbeten med forskningen finns det projekt som tar sig an just den utmaningen.

– När vi jobbar med FoU och teknikworkshops finns det en utmaning i att förstå att det vi trodde var vägen framåt för fem år sen kanske inte är det idag. Vi behöver jobba annorlunda för att få in saker som automation och robotisering. Ett exempel på ett lyckat sådan projekt var Robotlyftet. Där jobbade vi för att främja automation och robotisering i små och medelstora företag. Det är ett segment som på grund av sina resurser inte alltid får möjlighet att dra samma fördelar av ny teknik och digitalisering. Trots att det i det segmentet kan göra stor skillnad, och vi behöver sprida den kunskapen, berättar Magnus Widfeldt.

Läs mer om Scanautomatic 2022.