Rittal till Scanautomatic – tillsammans med EPLAN optimerar vi värdeskapandekedjan

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. På mötesplatsen träffas industri, akademi och beslutsfattare för att diskutera och skapa affärer kring en smartare, mer hållbar industri. En av årets utställare är Rittal. “Att få möjligheten att träffas och diskutera med partners såväl som kunder gör det möjligt för Sveriges företag att kunna konkurrera inte bara inom Sverige, utan även representera Sverige på den globala marknaden” säger Fredrik Wåhlstrand, vd på Rittal i Skandinavien.

Rittal är världsledande inom inkapslingsteknik för industriautomation och IT/data- och telekomutrustning. Tack vare sitt erbjudande om systemlösningar är de en helhetsleverantör inom inkapslingsteknik.

Fredrik Wåhlstrand är vd för Rittal i Sverige, Norge och Danmark, men också vd för EPLAN Software and Service i Norden. Rittal intar, tillsammans med EPLAN, Scanautomatic som utställare.

– I vår gemensamma monter kommer vi visa upp en kombination av produkter, produktnyheter samt lösningar. Vi ser fram emot att visa våra kunder hur vårt erbjudande kan bidra med nytta i olika delar av värdekedjan. Där fyller EPLAN en viktig roll. Tillsammans kan vi prata om hur EPLANs mjukvaror – med den digitala tvillingen i centrum – kan utveckla och optimera konstruktions och tillverkningsprocesser medan Rittal tillhandahåller produkter och maskinutrustning att integrera i värdekedjan. Vi vill visa hur Rittal och EPLAN kan optimera hela värdeskapandekedjan inom tillverkning av styranläggningar och ställverk, säger Fredrik.

“Energieffektivitet blir en viktig fråga”

Scanautomatic kastar ljus på de utmaningar stora delar av industrin just nu står inför. Och temana för årets Scanautomatic är Hållbara lösningar, Smart industri och Energi och elektrifiering av industrin. Energifrågan har under de senaste åren blivit alltmer het men som en följd av oroligheter i Europa såväl som i världen ställs den på sin spets.

– Energieffektivitet blir en viktig fråga på årets Scanautomatic. Minska CO2 avtrycket har varit och kommer fortsättningsvis vara en central fråga, dels ur ett hållberhetsperspektiv, men också ur ett kostnadsperspektiv. Jag tror också det kommer att vara viktigt att hantera kraftdistribution men hänsyn till elektrifieringsvågor som följer. En hel del fokus kommer att ligga på hur vi hanterar de lösningarna genom ett ojämnt effektuttag från vårt elnät, men också på hur vi hanterar kommande utmaningar inom området.

Utökad automation, som är en central del av branschens arbete är vitalt för att följa utvecklingen och arbetet mot framtidens industri. Men liksom energieffektiviteten kräver automation att man belyser de utmaningar som finns på området.

– Utökad automation är viktigt, och där ser vi utmaningar i logistikkedjan som en följd av den oro som finns i världen efter en pandemi. Inte minst i Kina, någonting som påverkar logistikkedjan kraftigt. På Scanautomatic kommer man kunna se, och intressera sig för insourcing. Tidigare har man flyttat ut produktion till andra länder men nu blir insourcing och automation viktigt för att klara logistikkedjan och undvika risker och beroenden i en värld präglad av politiska risker och pandemi.

Ett konkurrenskraftigt Sverige

Scanautomatic är ett tillfälle för industrin att visa upp nyheter och produkter som går i linje med de utmaningar branschen står inför. Men det är också en mötesplats där samarbeten och synergier tillåts ta plats.

– Det är jätteviktigt att man samlas och på ett effektivt sätt kan ta del av trender och se vad som händer inom olika områden. Att få möjligheten att träffas och diskutera med partners såväl som kunder gör det möjligt för Sveriges företag att kunna konkurrera inte bara inom Sverige, utan även representera Sverige på den globala marknaden. Många är dessutom extra nyfikna eftersom vi inte fått träffats på länge. Årets Scanautomatic blir väldigt spännande, avslutar Fredrik.

På Scanautomatic träffas experter, innovatörer och beslutsfattare för att samverka kring industrins utmaningar och lösningar. Scanautomatic går av stapeln 18-20 oktober på Svenska Mässan.