Vi tittar närmare på temat: Hållbara lösningar

I centrum av Scanautomatic 2022 hittar du tre huvudteman; hållbara lösningar, smart industri och energi och elektrifiering av industrin. Var för sig ska vi titta närmare på dessa teman och fördjupa oss i deras roll för framtidens industri. Först ut är hållbara lösningar!

Temaförklaring

Hållbarhet har en viktig plats i alla delar av samhället. Och med hållbarhet menar vi såväl miljömässig som social och ekonomisk. Med de befintliga klimatmålen kommer även hårda krav på industrin att ställa om. Något som lett till det pågående och omfattande skifte som industrin befinner sig i just nu. Industrin har ett enormt ansvar i klimatomställningen och vi behöver alla göra vad vi kan för att möjliggöra den.

Torbjörn Lundberg från SMC Automation är en av huvudtalarna på Scanautomatic 2022, så här uttalar han sig om industrins roll och ansvar när det kommer till hållbarhet:

– Det kanske inte är känt för alla men, industrin genererar den enskilt största andelen av världens CO2 utsläpp, i alla fall om man också tar med de transporter som industrin genererar samt uppvärmningen av lokaler m.m. Vi har en stor uppgift och ett stort ansvar för att minska industrins utsläpp av drivhusgaser. Här gäller det att tänka på hållbarhet i alla led inom industrikedjan, från produktion och val av leverantörer till transporter.

Med gemensamma krafter, den befintliga erfarenhet, kompetens och innovation som finns i Sverige kan vi vända industrins utmaningar till affärsmöjligheter. Kopplingen mellan digitaliseringen och automatiseringen av industrin och hållbarhet är stark och därför blir hållbara lösningar självklart som tema för Scanautomatic 2022.

– Den globala uppvärmningen är kanske, på lång sikt, det största hotet för mänskligheten. Fortsätter vi, som vi gör nu, kommer stora delar av världen att bli obeboelig inom bara några decennier. Det är inte enbart högre temperaturer som medför risker och försämrade levnadsförhållanden. Vi ser redan idag hur luftkvalitén försämras, extrema väderfenomen blir vanligare och vektorburna sjukdomar får helt nya utbredningsområden, säger Torbjörn.

Hållbarhet som konkurrenskraft

I den svenska industrin finns en hög innovationsgrad. Faktum är att vi är bland de främsta i världen på just industriell innovation. Något som är behjälpligt på resan mot att nå de befintliga klimatmålen.

– Det är viktigt för oss att besökare och utställare på Scanautomatic får ta del av det absolut senaste lösningarna inom automation och digitalisering, och där spelar hållbarheten en enormt viktig roll. Nya lösningar för industrin är inte relevanta om de inte är hållbara. Något som också är tydligt bland våra utställare, säger Anki Fagerström, affärsansvarig för Scanautomatic.

Det är med spänning vi tittar på de pågående utvecklingar som sker där hållbarheten är central och även viktigt för konkurrenskraftigheten. För att kunna konkurrera framåt krävs ett hållbarhetsperspektiv.

– På sin mest grundläggande nivå innebär långsiktig hållbarhet att företag kan förbättra sina chanser att överleva i framtiden genom att säkerställa att de resurser som används av verksamheten förvaltas och sköts på ett ansvarsfullt sätt; något som också bidrar till en mer hållbar planet. Här har industriföretag ett ytterst viktigt ansvar att ta, avslutar Torbjörn.

Läs mer om Scanautomatic 2022.