Svensk industri och den ökade förändringstakten

Framtidens automation och digitaliseringen av industrin står i centrum på Scanautomatic 2022. Syftet med mässan är att driva på de samtal och samarbeten som kan lösa de utmaningar som industrin står inför. Vi står inför en ökad förändringstakt, nya affärsmodeller, standarder och arbetssätt. Vad kräver det här nya klimatet av oss? Och hur säkerställer vi en effektivt, hållbar och digital utveckling?

Peter Bökmark och Magnus Widfeldt från RISE och Martin Friis från Produktion2030 jobbar i sina respektive organisationer med att utveckla och förbättra industrin. Till exempel genom att tillgängliggöra forskning och koppla samman olika aktörer i nya innovationsprojekt.

– Vi är en del av det svenska innovationssystemet och jag ser det som en bra förutsättning för att hjälpa industrin. Genomgående så brinner jag för att den forskning som vi gör tillsammans med olika universitet och företag ska bearbetas, sammanfogas och göras lättförståeligt. Och komma till nytta för den svenska industrin, säger Peter Bökmark.

På agendan 2022

Peter, Magnus och Martin är alla involverade i Scanautomatic och bistår med sin värdefulla input i processen att ta fram exempel till scenprogram. Inom sina roller arbetar de mycket och nära flera projekt som är högst aktuella för framtidens industri.

– Inom Produktion2030, som är en strategisk innovationsplattform som syftar till att stärka svensk konkurrenskraft, jobbar jag med att trigga samarbeten där man skapar kunskap och transfererar in i industrin. Det skapas mycket kunskap hela tiden men det verkliga värdet kommer när det appliceras av industrin. På Scanautomatic 2022 ser jag att vi kommer att prata mycket om det effektiva samarbetet för att möta utmaningen med den eskalerande förändringstakten, säger Martin Friis.

Som Martin nämner står industrin inför stora utmaningar vad gäller förändringstakten. Men det finns många framåtdrivande initiativ och projekt som addresserar just den utmaningen.

– När vi jobbar med FoU och teknikworkshops finns det en utmaning i att förstå att det vi trodde var vägen framåt för fem år sen kanske inte är det idag. Vi behöver jobba annorlunda för att få in saker som automation och robotisering. Ett exempel på ett lyckat sådan projekt var Robotlyftet. Där jobbade vi för att främja automation och robotisering i små och medelstora företag. Det är ett segment som på grund av sina resurser inte alltid får möjlighet att dra samma fördelar av ny teknik och digitalisering. Trots att det i det segmentet kan göra stor skillnad, och vi behöver sprida den kunskapen, berättar Magnus Widfeldt.

Digitaliseringen – en förutsättning för att möta hållbarhet

Hållbara lösningar är ett av Scanautomatics huvudteman och framförallt ett av de mest diskuterade ämnena inom industrin just nu. Det finns hårda krav på att säkra fossilfri produktion och minskade utsläpp, och att göra det snabbt.

– Vi ser just nu globala trender med fokus på hållbarhet, såväl social som ekonomisk och miljömässig. Men vi ser samtidigt politiska konflikter och en pandemi som sätter käppar i hjulet för hur vi bedriver handel och produktion. Sedan finns ett stort fokus på digitalisering och automation som stora trender. Men där måste vi förstå att digitalisering är en förutsättning för hållbarheten. De går hand i hand, säger Martin.

RISE och Produktion2030 är även involverade i testbäddsprojekt. Industriella testbäddar skapar en möjlighet att testa ny teknik, nya processer eller material. Där jobbar forskare och företag tillsammans för att hitta metoder att applicera i praktiken.

– Vi kommer på Scanautomatic att bland annat berätta om det applikationscenter för additiv tillverkning som RISE nu etablerar, där vi har haft och har flera testbäddsprojekt med industri, institut och akademi inom Produktion2030. Sådana samarbeten får effekter i att traditionella tillverkande företag bygger allianser, tar in kompetens och kan omsätta forskningen i andra områden, säger Magnus. En stor nationell testbädd för elektromobilitet skapas nu också med Chalmers, RISE, staten och industrin, för att bidra till att Sverige kan ligga i framkant inom elektromobilitet, säger Magnus.

De är alla rungande överens om att samarbete och allianser är av allra största vikt för att kunna möta det förändrade klimatet inom industrin. Och för att lyckas med det behöver företagare vara medvetna om vilka möjligheter som finns.

– Vi behöver sänka tröskeln för att ta hjälp av det innovationssystem som finns och uppmana till samarbete. Stora företag kan bedriva egen forskning internt men de små och medelstora företagen har inte alltid den kapaciteten och vi måste förenkla deras innovationsresa, avslutar Peter.

Peter, Magnus och Martin kommer alla att befinna sig på Scanautomatic 2022. Tillsammans med sina kollegor och Svenska Mässan uppmuntrar de alla företag att undersöka vilka pågående och framtida innovations- och samarbetsmöjligheter som finns. Framöver uppdateras seminarieprogrammet med bokade talare och case – så håll utkik!