Automation Region sätter indtech på agendan

IndTech Lounge tar plats på Scanautomatic 2022

Den svenska industrin står inför en spännande förändringsresa som kommer att kräva fler gränsöverskridande samarbeten och att olika branscher börjar jobba tillsammans och lär av varandra. Det jobbar även Svenska Mässans samarbetspartner Automation Region för, något som förkroppsligas i IndTech Lounge på Scanautomatic 2022.

– Sverige är för litet för att inte ha strategisk samverkan för prioriterade frågor. Vårt uppdrag är att skapa access mellan företag och nya tekniska lösningar, och målet är att öka den svenska industrins konkurrenskraft. En stor del av det kretsar nu kring indtech, som faktiskt är en paradgren för Sverige, fortsätter Catarina.

Automation Regions medlemmar varierar i allt från Sveriges största, till små och medelstora företag och startups. Men alla har de gemensamma viljor – att öka sin kunskap kring ny teknologi. Många av Automations Regions initiativ, projekt och aktiviteter kretsar nu kring det relativt nya begreppet indtech.

– Indtech beskriver den utvecklingen som vi kan se i industrin just nu, där man förstärker befintliga automations- och IT-system med nya digitala lösningar. I Sverige har vi en otrolig fördel i att vi rankar högt på innovationsklimat. Vi vill se att vi behåller den positionen och stärker kopplingen till den svenska industrin.

IndTech Lounge

På Scanautomatic 2022 tar IndTech Lounge plats för första gången. Det är ett samverkande utrymme som är öppet under alla mässans dagar och där Automation Region, PiiA, IVA och Ignite välkomnar besökare och utställare för en mängd spännande moment.

– Vi ser enormt mycket fram emot möjligheten att skapa en samverksyta där företag längs hela värdekedjan kan mötas, diskutera och skapa affärsmöjligheter, säger Catarina.

I IndTech Lounge tar en rad olika kunskapshöjande och inspirerande aktiviteter plats. Vissa av dem är fasta programpunkter i form av talare och case från verkligheten. Men ytan är även där i syfte att skapa spontana möten på plats som kan leda till nya projekt och innovationer. På plats kan också entreprenörer, finansiärer och storbolag sammanföras genom Ignite matchmaking.

– Vi vill se att IndTech Lounge leder till nya affärer, insikter och nyfunnen motivation som man tar med sig hem och till jobbet sedan. Det handlar om att skapa en opartisk och oberoende plattform med 100% tillgänglighet för utvecklingen av svensk industri och de framtidsfrågor vi driver. Vi vill identifiera vilka verktyg som behövs för att klara omställningen och öka konkurrenskraften. Vi har pratat länge nu och det är dags att vi börjar göra, säger Catarina.

Indtech är en svensk paradgren i det dolda enligt Catarina. Och IndTech Lounge vill skapa en yta för företag i alla storlekar att dela med sig av kunskap, kontakter och relationer.

Automation Region har ett långvarigt samarbete med Svenska Mässan genom Scanautomatic och den årliga konferensen Automation Summit.

– Vi har en lång och välutvecklad relation till Svenska Mässan där vi gemensamt plockar upp och lyfter pågående och intressanta trender för industrin. Svenska Mässan ser till att vi får ett forum för det och det är vi väldigt glada för. Genom vårt samarbete förkortar vi ledtider för den svenska industrin, säger Catarina.

Till mässan 2022 tillkommer fler partners och tillsammans med Automation Region står PiiA, SEIIA och ITF Automation bakom Scanautomatic.

– Det kommer att bli spännande med den konstellationen då vi kompletterar varandra väl. Vi ser dessutom att det personliga mötet aldrig varit viktigare än nu och att då få möjligheten att möta alla dessa organisationer på samma gång är väldigt fördelaktigt, avslutar Catarina.

Hållbar industri – indtech leder vägen är som sagt fokus för Scanautomatic 2022 och under hela mässan har du även chansen att besöka IndTech Lounge!