ITF Automationsdagar gör entré på Scanautomatic 2022

ITF Automation har i 60 år samlat alla som är intresserade av professionell automation och mätteknik – och är inga mindre än de som står bakom Automationsdagarna. ITF:s Automationsdagar har sedan år 1987 varit mötesplatsen för att diskutera Sveriges industriella framtid, digitalisering och modern automation. 2022 gör Automationsdagarna entré på Scanautomatic och Svenska Mässan.  

– 2022 ansluter vi Automationsdagarna till Scanautomatic, något som vi tror är en bra och värdefull kombination. Den kunskapen vi har tillsammans med det nätverk och de muskler som finns inom Svenska Mässan och på Scanautomatic kommer att skapa ett ekosystem för framtidens automation. Tillsammans kommer vi att bli starkare, säger Rickard Lycke, ordförande på ITF Automation.

Automation – mer aktuellt än någonsin

Trots att ITF Automation har 60 år på nacken är de kanske mer relevanta idag än någonsin förut. Inom Industri 4.0 är automation en central faktor och ITF Automation arbetar för att främja kompetensutveckling och kunskapsdelning inom området.

– Den svenska industrin står de facto inför stora utmaningar och vi vill jobba för att främja den tillväxt och utveckling som behövs. Vi kommer att behöva mycket mer kompetent arbetskraft, nya innovationer, ny teknik och en snabbare utveckling. Genom ITF Automation och Automationsdagarna kan branschen samlas för att diskutera hur vi ska lösa det, berättar Rickard.

Utmaningen inom ITF Automation såväl som branschen i stort är väldigt centrerad kring kompetensfrågor. Den svenska industrin behöver en återväxt och en konsekvens av det är ett stort behov av utbildning.

– Vårt mål är att lyfta automationsfrågorna så att de kommer med på agendan. Det slutgiltiga målet är såklart att den svenska industrin ska leva och frodas – och det är såhär vi anser att vi kan hjälpa till med det. Det är inom automation vi kan bli konkurrenskraftiga, säger Rickard.

ITF Automation är en förening bestående av individuella medlemmar, alltså inte samlade företag. Många söker sig dit för att de inte har en grupp att diskutera sina erfarenheter och bolla idéer med.

Fokus för Automationsdagarna 2022

Som nämnt slår ITF Automation och Svenska Mässan sina kloka huvuden ihop och Automationsdagarna kommer att gå av stapeln i oktober under Scanautomatic 2022. Där hoppas man att det fysiska mötet ska bana väg för nya kontakter, erfarenhetsutbyten, problemlösningar och innovation.

– Fokus för Automationsdagarna 2022 kommer att handla mycket om trenderna inom framtidens automation, men framförallt om kompetensförsörjning. Tillsammans med andra föreningar som Automation Region, PiiA och SEIIA så ser vi att vi både individuellt och gemensamt kommer att bli starkare och med detta också ges större möjligheter att verka för att vi går en bättre framtid till mötes. Med detta gemensamma arrangemang kommer vi som medlemmar i ITF automation att få än större möjligheter att utbyta erfarenheter och knyta nya främjande kontaktnät, avslutar Rickard.

Läs mer om Scanautomatic och Automationsdagarna 2022.