Tillverkning i världsklass

Mattias EinehagÖkad automatisering och digitalisering. SKF tar flera olika vägar in i framtiden. – Alla behöver tänka nytt, säger Mattias Einehag, tillverkningschef på SKF och en av talarna på Scanautomatic & ProcessTeknik.

Göteborgsföretaget SKF är världsledande inom tillverkning av lagerlösningar kring den roterande axeln. Tillverkningschefen Mattias Einehag är minst sagt en talare på hemmaplan på Svenska Mässan, bara några spårvagnshållplatser från fabriken i Gamlestaden.

Han har arbetat i 25 år i olika roller inom SKF.

– Jag har ett team med personal inom inköp, supply chain och teknik. Tillsammans ansvarar vi för driften av fabriken i Göteborg. Vi ligger långt fram när det gäller den moderna tillverkningen. Jag och mina kollegor tycker att det är fantastiskt roligt.

Precis som många andra företag arbetar SKF med digitaliseringen som ett viktigt ledord.

– Vi är mitt i ett större tekniksprång just nu. Vi gör egentligen två saker parallellt under digitaliseringen och införandet av smart tillverkning. Det ena är att höja kompetensen på medarbetarna i anläggningen och det andra är att vi automatiserar med hjälp av ny teknik.

I SKF:s koncept World Class Manufacturing ingår smart tillverkning som ett viktigt begrepp. Ett stort omställningsarbete skedde under 2017.

– I konceptet har vi tagit ut fyra tillverkningsflöden och ersatt med två nya helt automatiserade flöden. Det är maskiner som mäter allt i tillverkningen. Genom att digitalisera dem fångar vi all data och systemet ger oss all information vi behöver. Materialet flödar autonomt genom fabriken med förarlösa fordon som flyttar allt mellan våra tillverkningsceller.

Steget till högre automatisering leder till en del utmaningar.

– Vår verklighet är att vi på många ställen har maskinparker som har varit med under en längre tid. Nu gör vi ett lyft där vi både satsar på automatisering och digitalisering. Med det försvinner en del arbetstillfällen, men istället tillkommer nya. Det är intressant att vara med och omforma vår verklighet där nya och gamla kompetenser ska finnas bredvid varandra.

Vilka är de största utmaningarna?

– Människorna i ekvationen. Själva förändringsarbetet. En del tror att det bara är att byta en gammal maskin mot en nyare. Men förändringen är mycket större än så eftersom det ställs högre krav på de personer som ska ha hand om utrustningen. Kraven ökar på alla, från första linjens operatörer och chefer till supportfunktioner. Alla behöver tänka nytt.

Fokus i Mattias Einehags tal på Svenska Mässan blir framför allt på den smarta tillverkningen, som inkluderar materialoptimering, asset management, olika typer av robotisering och automatisering.

– Jag kommer prata om hur vi arbetar med företagskultur, eskaleringsarbete och byte av teknik. En annan del i är var vi väljer att tillverka och sälja våra produkter och hur vi optimerar planeringen av våra anläggningar. Jag vill också ha med perspektivet att det är viktigt att ha en god relation till sin leverantör och att man tydligt ser var i värdekedjan man väljer att samarbeta med en extern partner.