Stora Ensos digitala resa

fredrik-bomanStora Enso har förvandlats i grunden med hjälp av digitaliseringen. På mässan kommer talaren Fredrik Boman att berätta om arbetet bakom kulisserna.  – Jag hoppas att du som lyssnar kommer att känna dig inspirerad och vill fortsätta ditt företags digitaliseringsresa, säger han.

Det svenskfinska skogsindustriföretaget Stora Enso har genomgått en nästan total förändring. Från att i huvudsak ha producerat traditionella pappersprodukter till att idag främst fokusera på innovativa förpackningslösningar av förnybara material.
På Scanautomatic & ProcessTeknik kommer Fredrik Boman att berätta om förvandlingen och digitaliseringsresan. Han är Head of Transparent Supply Chain, IT and Digitalisation på Stora Enso.

– Jag arbetar med att driva digitaliseringen genom hela vår koncerns supply chain. Det gör jag med hjälp av ett virtuellt team med representanter olika divisioner. Vi har en ”top-down-approach” med full support från företagsledningen att experimentera och driva olika projekt.
Stora Enso har sedan 2016 en digitaliseringsfond där alla divisioner kan ansöka om pengar för digitaliseringsinitiativ. Ett grundläggande krav är att det ska vara ny teknik.

– Vi ska inte bara förbättra något gammalt som har varit igång i normal IT-drift utan faktiskt testa nya saker och se vilka fördelar vi kan få och vilka problem vi kan lösa. Min roll är att följa hur vi lyckas med projekten, vad potentialen är och se över möjligheterna att skala upp initiativen och lösningarna på en global nivå inom koncernen.

På Scanautomatic & ProcessTeknik kommer Fredrik Boman att lyfta flera av Stora Ensos projekt. Som ett där drönarbilder ger möjlighet att beräkna volymer i timmerhögar och sågspånspyramider och ett annat som handlar om förbättrad logistik tack vare analys av trafikmönster.
Stora Enso har på bara några år kommit långt i sin digitaliseringsresa, men det finns mycket outnyttjad potential.

– Vi arbetar bland annat med att bättre visualisera mot kund i vilken fas deras order är. Vi har också ett eget labb i Finland, Intelligent Packaging som ligger i Tammerfors och där vi tar fram RFID-taggar för alla tänkbara slags produkter.

Fredrik Boman ser fram emot att träffa branschkollegorna på Svenska Mässan och utbyta erfarenheter.
– Jag kommer att berätta om hur viktigt det var att vi påbörjade vår förvandling och jag går igenom hur vi har byggt upp en helt ny organisation inom digitalisering. Jag vill berätta hur vi arbetar internt för att motivera och skapa driv. Jag kommer att ha med mycket greppbart och utmaningarna som finns med nya teknologier.

Text: Marcus Olsson