Testbäddar skapar möjligheter för industrin

Sima ValizadehSima Valizadeh kommer som en av Scanautomatic/Processtekniks talare att prata om Nationell Testbädd Smart Produktion. Testbäddsprojekten skapar möjligheter för industrin, akademin och instituten att dela resurser och testa ny teknik innan produktion.

Sima Valizadeh beskriver sig själv som en ”katalysator” som ansluter prickarna mellan strategi, taktik, IT och operationer. Med 28 år av forskning och en industriportfölj inom gruv och bergbrytningsteknik, kärnkraftindustrin och mikroelektronikerfarenhet ser hon sig själv som en chef och resultatorienterad ledare som använder effektiv förvaltning för att främja relationer mellan olika affärsenheter.
– Att vara chef for testbädd Smart Produktion inom Strategisk Innovationsprogramprodukt 2030 på Teknikföretagen är förmodligen en av de mest spännande rollerna i Sverige just nu. Det är spännande att kunna påskynda experiment och affärsmodeller i verkliga miljöer eller virtuella miljöprov för att nå nya hållbara lösningar och affärsmodeller snabbare genom att koppla ihop branscher.

Testbäddar minimerar riskerna
På Scanautomatic/Processteknik kommer Sima Valizadeh att berätta om Nationell Testbädd Smart Produktion som består av tolv testbäddsprojekt med många aktörer, finansiärer och företag.
– Det ger en möjlighet för de inblandade aktörerna att testa ny teknik samt minimera riskerna innan den används i produktionen eller i en produkt.
Sima Valizadeh vill att de som kommer och lyssnar på hennes föredrag på mässan tar med sig möjligheterna att utnyttja testbäddmiljöer för att snabbare investera i den teknik och kunskap som krävs för att i större utsträckning kunna digitalisera produktionen.
– Genom samverkan mellan olika företag och akademi kan både SMF och stora tillverkningsföretag bygga upp en helt ny värdekedja som sträcker sig från det att en produkt utvecklas till leverantörs- och inköpsrutiner, produktions- och underhållsplanering, kundrelationer och satsningar på nya tilläggstjänster.

Kompetensförsörjning är kritisk
Sverige har länge varit en framgångsrik nation inom IT och digitalisering och är rankad trea i världen. Sveriges styrkor är bland annat hög teknikmognad samt stor vilja och god förmåga att använda nya digitala lösningar.
– Dessa styrkor, i kombination med en homogen och relativt liten befolkningsmängd gör Sverige till en attraktiv testmarknad. För att Sverige fortsättningsvis ska vara ledande när konkurrensen från omvärlden ökar behöver är kompetensförsörjningen kritisk, avslutar Sima Valizadeh.