Sensorer för framtidens industri

Artikel från Carlo Gavazzi 

Genom att låta sina sensorer kommunicera med hjälp av IO-link gör Carlo Gavazzi sig redo för Industri 4.0.

Carlo GavazziCarlo Gavazzi som utvecklar effektiva och kvalitativa automationsprodukter har sedan tidigare olika typer av kommunikationsgränssnitt i sina produkter, som energimätare, mjukstartare och bussystem, nu kommer företaget integrera kommunikation även i sina sensorer. Produktchefen Jens Hansson berättar att de kommer att börja med att introducera det standardiserade protokollet IO-link i sina induktiva givare i mars och därefter i de kapacitiva sensorerna.

– Introducerandet av IO-link kommer innebära att vi får en flexibel produkt med möjlighet till kommunikation. Givaren kan antingen fungera som en vanlig givare med en digital utgång eller som en kommunicerande produkt i systemet via IO-link. Även den som vill ha den gamla typen av givare och som inte använder ett IO-link-system kommer att få en mer flexibel produkt eftersom dem kan konfigureras efter olika funktioner, förklarar han.

Försäljnings- och marknadschefen Fredrik Olsson berättar att kunden själv kommer att kunna testa fram önskad funktion som exempelvis avkänningsavstånd eller om det ska vara eventuell tidsfördröjning direkt i givaren.
– Antingen ligger konfigurationen i vår programmeringsenhet som kan användas till alla IO-link-produkter eller så kan kunden ha en master i IO-link-systemet som automatiskt programmerar givaren när den ansluts. Det gör det enkelt för personal att sköta service och funktionen kommer alltid kunna garanteras.

Jens Hansson förklarar att samtidigt som deras givare möjliggör för smarta funktioner i de överordnade styrsystemen skapas också möjligheter att kommunicera med givaren. Tidigare har de aldrig kunnat få diagnostik från givaren, men med IO-link får de veta hur den mår och vilken givare som arbetat hårdast, vilket innebär att kunden kan byta ut den innan den faktiskt går sönder. Detta öppnar upp möjligheter för system att läsa in data för att erbjuda smarta funktioner och planera underhåll.
– Vid ett byte av givare kan kunden sedan enkelt kontrollera i sitt styrsystem att man inte sätter in en annan givare som inte har samma funktionalitet som den tidigare. Man kommer inte heller att behöva byta ut fungerande givare vid planerade underhåll som ofta sker i dag, avslutar han.