Ökande efterfrågan på SIL

Artikel från SOMAS

Kraven på säkerhet inom processindustrin ökar.

SILVentiler och pneumatiska ställdon från SOMAS är SIL-certifierade och kan användas för applikationer upp till och med SIL 3. SOMAS kan därmed erbjuda kompletta ventilpaket till säkerhetskritiska instrumentfunktioner. Att vara SIL-certifierad underlättar arbetet både för SOMAS kunder och de som konstruerar funktionerna.
– SIL används för att minska olycksrisken och bidrar därigenom till högre säkerhet inom processindustrin berättar Magnus Jansson, utvecklingsingenjör på SOMAS.
– I takt med att tekniken utvecklats är det nödvändigt för säkerhetsfunktionerna att göra detsamma

SIL står för ”Safety Integrity Level” och är ett mått på sannolikheten att funktionen skall kunna avvärja en nödsituation.
– Denna certifiering är mycket viktig och innefattar både SOMAS som företag och dess produkter.