IIoT lösning förenklar digitalisering av svensk industri

Artikel från Beijer Electronics

Digitalisering och automatisering av den svenska industrin går ofta under samlingstermen industri 4.0. För att möta de nya marknadskraven har Beijer Electronics lanserat en IIoT-lösning som får maskiner att utbyta information med varandra samt möjliggör uppkoppling till molnet på ett enkelt och säkert sätt.

Mats SjöbergBeijer Electronics svarar på den fjärde industriella revolutionens förändrade marknadskrav och efterfrågan på uppkopplade maskiner med en hårdvara som fungerar som intelligenta informationsinsamlare. Hårdvaran som är kopplad till en molntjänst appliceras på maskiner inom krävande industrier och segment såsom järnväg, vatten- och energiförsörjning, vilket möjliggör automatisering av processer och visualisering av värdefull data. – Data ger möjlighet att optimera maskinprestanda säger Mats Sjöberg, Business Development Manager på Beijer Electronics.

IIoT-lösningen kan ge leverantörer och maskinbyggare full översikt över en maskins prestation ute på fält.  – Det kan höja verkningsgraden, minimera onödiga stopp, öka de preventiva åtgärderna i service- & underhåll och därmed sänka kundens kostnader.