Fosforåtervinning minskar behovet av nyutvinning

Artikel från COWI

Fosfor är ett av de viktigaste växtnäringsämnena i jorden, och det är helt avgörande för växter i de tidiga stadierna. För att maten ska räcka till världens 7 miljarder invånare använder lantbrukare fosfor som gödningsmedel. Men de jungfruliga resurserna håller på att ta slut, och därför blir fosforåtervinning allt viktigare.

fosforFör att kunna återvinna fosfor ur avfall har EasyMining – ett dotterbolag till Ragn-Sells – utvecklat en process för att återvinna fosfor ur askan efter förbränning av avloppsslam.

Ash2®Phos-tekniken gör att en mycket stor andel fosfor kan utvinnas, och COWI har ansvar att utveckla och designa processen så att produktionen kan ökas till full industriell skala.
– Vi ser det här projektet som ett tekniskt genombrott för resurseffektiv fosforåtervinning, säger Anna Berggren, chef för bioenergi på COWI.

En stor industriell demonstrationsanläggning i Helsingborg är på planeringsstadiet. Efter det planerar EasyMining att bygga fler återvinningsanläggningar i Europa under de närmaste tio åren.