Bilfinger – nu ett renodlat industritjänsteföretag

Artikel från Bilfinger

Bilfinger Sweden har verksamhet inom den petrokemiska industrin, och inom vattenkraft med Fortum som kund. Företaget är också aktivt inom papper- och massa, energi- och gruvindustrin och man arbetar även med revisionsstopp på raffinaderier.

Bilfinger– Viktiga marknader för oss är process- och energiindustrin, säger Gerald Pilotto, Executive president för Continental Europe på Bilfinger SE och räknar upp Borealis, Fortum, Akzo Nobel, Nynas och Perstorp som exempel.

Det senaste kontraktet slöts med den finska kemijätten Kemira. Det är ett treårigt underhållskontrakt med start den 1 juni 2018. Vid anläggningen i Helsingborg kommer att Bilfinger införa konceptet Bilfinger Maintenance Concept (BMC).
– Genom att det är moduler blir det mer flexibelt. Kunden betalar bara för det arbete de vill få utfört, avslutar Pilotto.