Avancerade processensorer med fokus på användarvänlighet

Artikel från Baumer

På Baumers nordiska utvecklingsavdelning arbetar tio ingenjörer med att utveckla processensorer till kunder över hela världen. Genom att kunderna involveras blir produkterna än mer användarvänliga.

CombiSerieNär ingenjörerna på Baumer sätter igång att utveckla helt nya produkter är nyckelkunderna ofta med på ett hörn.
– Vi samarbetar med flera av våra viktigaste kunder. De kan berätta för oss vad som är ”need to have” och vad som skulle vara ”nice to have”, säger Mikkel Hansen, försäljnings- och marknadschef på Baumer, och fortsätter:
– Det ger oss ovärderlig kunskap. Kunderna vet ju ofta mer om utmaningarna i den dagliga produktionen än vi gör.

Ett resultat av samarbetet är Combilyz AFI – en konduktivitetsmätare i den ytterst användarvänliga CombiSeries: sensorer för mätning av tryck, tempera-tur och konduktivitet. AFI kan användas vid CIP-ren-göring för att visa när exempelvis produkt, vatten eller lut körs genom systemet. Det fina med den är möjligheten att konfigurera en display så att den visar, med formuleringar som operatören själv väljer, var i processen systemet befinner sig. Det ger trygghet för operatören, hög säkerhet samt mindre spill.
Baumer jobbar målmedvetet med att göra sina dis-player så lättavlästa som möjligt, även på långt håll.
– I en stor produktionshall kan det spara många steg och mycket tid om man slipper att gå bort till en display för att läsa av de aktuella värdena, och i stället via en färgändring eller blinkning på långt avstånd blir uppmärksammad på eventuella problem i processen, säger Mikkel Hansen.

Man anstränger sig också för att göra produkterna så universella som möjligt, så att samma typ av sensor kan konfigureras till olika mätområden och därmed användas i flera olika processer i en anläggning. Samtidigt används samma mjukvaruplattform till alla processensorer, så det är väldigt enkelt för användaren att konfigurera de olika sensorerna för den aktuella applikationen. Det här gäller bland annat de unika nivåbrytarna i CleverLevel-sortimentet, en sensortyp som varnar då exempelvis en tank är full eller tom.

CleverLevel är mycket användarvänlig, och samma sensortyp kan användas till såväl torra som flytande medier. Den kan exempelvis skilja skum från vätska och utföra mätningar även i mycket vidhäftiga substanser, som choklad eller tvål.
– Både CleverLevel och CombiSeries är produkter som vi utvecklar och producerar i Århus, Danmark. De är mycket framgångsrika och vi märker av ett ökande intresse från kunder över hela världen, säger Ib Pedersen, Baumers vd.

Även om trenden går mot universella produkter och gemensam mjukvaruplattform, erbjuder Baumer även individuella lösningar och anpassningar. Baserat på Baumers stora erfarenhet – de har bland annat samarbetat med livsmedelsindustrin i över 30 år – känner de till såväl de designrelaterade problemställningarna som de många olika livsmedelskraven.
– Vi står för stor kunskap och erfarenhet. Tillsam-mans med den input vi får från våra nyckelkunder skapar vi helt unika, användarvänliga lösningar av hög kvalitet, som tjänstgör i tusentals verksamheter över hela världen varje dag, avslutar Ib Pedersen.

Display CleverLevel Combilyz_


Baumer är en internationell, familjeägd schwei-zisk koncern med över 2 400 medarbetare för-delade på 38 verksamheter i 19 länder. Baumer Group utvecklar, producerar och marknadsför ett brett sortiment av sensorer, givare och process-instrument till industrin.  I Danmark utvecklar, producerar och säljer Baumer A/S processensorer till främst livs-medelsindustrin, men även offshore-, vindkrafts-, tåg- och läkemedelsindustrin använder proces-sensorer från Baumer A/S. Läs mer på www.baumer.com