Spaning från Hannovermässan

För oss som arbetar med mässor och möten är det viktigt att besöka andra arrangemang för att få inspiration och skaffa ny kunskap. Dessutom är det viktigt att se trender och vad som är på gång i övriga Europa och världen för att vi själva skall ligga rätt i tiden och kunna leverera det som förväntas av våra kunder. Denna gång styrde vi kosan till Hannover.

 
Hannovermässan är världens största mässa inom industriteknik. Den arrangeras varje år i april. Mässan består av tio olika delmässor där stort fokus ligger på industriell automation och IT, kraftöverföring och styrteknik, energi- och miljöteknik.
Temat för i år var digitalisering. På kort tid har det hänt mycket som gjort industrin mer digitaliserad. Det pågår en revolution och för de flesta företag gäller det att vara på alerten så man inte missar digitaliseringståget, annars kan det bli svårt att samarbeta med andra som är uppkopplade. På sikt kommer detta att förändra världens tillverkningsindustrier.

 
Många ”Digital Factory” aktörer var samlade i en helt egen hall. Dessa aktörer kopplas normalt till IT branschen men de visar här att de är på Hannovermässan för att stanna.
När man går runt på mässan så är det vissa ord och begrepp som fastnar och som man ser mer frekvent än andra. Det är bl a Industrie 4.0, Automation och Energy och Predictive Maintenance, det vill säga underhåll där tekniken är utformad för att bestämma tillståndet på utrustning eller maskiner i drift för att förutsäga när underhåll skall genomföras. Detta område såg man tydligt i många montrar.
Energimyndigheten hade en samlingspaviljong på plats med många spännande företag där det var stort fokus på Integrated Energy och Renewable Energy.
För Scanautomatics och ProcessTekniks del lade vi redan 2016 stort fokus på Digitalisering inom industrin och efter besöket i Hannover så ser vi att vi är helt rätt ute och på rätt väg.