Johan Stahre

Professor vid Produktionssystem, vice programchef i Produktion 2030, Chalmers
onsdag
Testbäddar för Smart industri i Sverige