Produktgrupper

Ledande leverantörer visar bland annat lösningar inom:

 • Industriautomation
 • Industriell IT
 • Elektronik
 • Processautomation
 • Styr- och reglerteknik
 • Visualisering/HMI
 • Fastighetsautomation
 • Mekatronik
 • Pneumatik
 • Hydraulik
 • Mätteknik
 • Materialhantering
 • Robotteknik
 • Energieffektivisering
 • Konsult/projektering
 • Transmission

Vem besöker Scanautomatic

Besökargrupper