SMC optimerar trycket i montern!

– Under året som gått har vi skaffat oss en hel del erfarenhet av digitala events. Vi tror på det här formatet och ser med stor förväntan fram emot Digitala Scanautomatic & ProcessTeknik, säger Torbjörn Lundberg, VD på SMC Sverige.

Som internationell koncern har SMC medverkat i, eller själva arrangerat, hela fem digitala expon och konferenser sedan pandemin bröt ut.

– Det finns givetvis både fördelar och nackdelar, säger Torbjörn Lundberg.

– Men ser man till den rena kunskapsöverföringen kring nya produkter, applikationer, etc så tycker jag faktiskt att det digitala formatet fungerar minst lika bra som det fysiska.

Under Digitala Scanautomatic & ProcessTeknik i oktober planerar SMC att vid sidan av livestreaming att ha 15-minuter långa seminarier med nya produkter och konceptuella beskrivningar av tryckluftsanläggningar.

Han är inte rädd att prova nytt, utan menar att det för verksamheten framåt:

– Vi har så positiva erfarenheter av digitala events, säger Torbjörn.

– Visserligen kan man missa en del när det gäller uppföljningar jämfört med vanliga mässor, men å andra sidan får man direkta förfrågningar om problem, om applikationer eller om projekt som kunden planerar.

Att ställa ut på den digitala mässan i höst är ett led i SMC’s långsiktiga plan.

– Vi vill stärka vår image. Vårt mål är att bli marknadsledande i Sverige precis som vi idag är det inom flera områden på den europeiska marknaden.

Torbjörn menar att flera parametrar i en affärsrelation gynnas av en digital mässa.

– Framförallt är den höggradigt effektiv; här kan företag lansera sina nya produkter och samtidigt svara på frågor kring nya koncept. För vår del är tryckluftsbesparing ett sådant konkret exempel.

– Med tryckluftsoptimering minskar behovet av tryckluft, liksom behovet av el. Och koldioxidutsläppen minskar påtagligt. På så sätt skapar vi långsiktig hållbarhet, ett övergripande mål för vår verksamhet.